Ecorys voert eindmeting uit voor het programma Beter Benutten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2011 gestart met het programma Beter Benutten. Binnen Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste 12 regio's van Nederland over weg, water en spoor te verbeteren, door slimmer gebruik te maken van bestaande wegen en infrastructuur. Ecorys heeft de afgelopen jaren de voortgang en de resultaten van Beter Benutten weergegeven in Effectmetingen. Onlangs is de eindmeting afgerond.

Maatregelen
Het programma Beter Benutten bevat - naast een aantal landelijke maatregelen - voor 12 regio's maatregelpakketten met gezamenlijk meer dan 350 maatregelen. Dit zijn vraagmaatregelen, aanbodmaatregelen en DVM/ITS-maatregelen. Eind 2015 is 90% van de maatregelen gerealiseerd. In de Effectmeting worden de bereikte resultaten van het programma verwoord. Een overzicht hiervan is 13 november naar de kamer verzonden in de vorm van een Resultatenkrant.

Ecorys & Beter Benutten
Eerder heeft Ecorys tussentijdse Effectmetingen uitgevoerd. Daarnaast is Ecorys vanaf het begin van Beter Benutten betrokken geweest bij meerdere onderdelen. Zo heeft Ecorys bij aanvang van het programma de methodiek ontwikkeld voor het toetsen van de maatregelen op kosteneffectiviteit, zijn alle 350 regionale maatregelen en maatregelen voor Decentraal Spoor getoetst op kosteneffectiviteit en monitort en evalueert Ecorys de ITS-projecten binnen het programma.

Eline Devillers
Sectorleider Personenvervoer
M 06 224 861 06
Eline.devillers@ecorys.com

ECORYS Nederland BV

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.ecorys.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234