Palingstand Markermeer krijgt een forse impuls

Het Markermeer en de Randmeren worden herbevolkt miljoenen glasaaltjes of jonge palingen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand. Stichting DUPAN nodigt u uit om aanwezig te zijn bij dit natuurherstelproject in het Markermeer, nabij de Markerwadden op donderdag 21 maart.

Naar verwachting worden rond de 2.000.000 jonge palinkjes uitgezet. Beroepsvissers zetten hun kotters in om de herbevolking mogelijk te maken. 

Datum en tijd: 21 maart 11.30 uur

Adres: Direct naast Batavia werf

Bataviaplein 2, 8242 PA Lelystad

11:30 uur: Persontvangst en uitleg door woordvoerders DUPAN en het Blauwe Hart

11:30 uur: Uitladen vrachtwagen glasaal, tellen, wegen en inschepen beroepsvissers

12:30 uur: Vertrek vissersboot vanaf Hardersluis / Harderhaven

13:15 - 14:00 uur: Uitzeten van glasaaltjes in en rond de Markerwadden 

15.00 uur: Terug in haven Lelystad*

*Mogelijk wordt een snelle boot ingezet om pers-teams in kortere tijd terug te brengen naar de wal.

Wat is er te zien?

De glasaal komt per vrachtauto aan in Lelystad en wordt daar uitgeladen, geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Beroepsvissers varen het Markermeer op, in de omgeving van de Markerwadden, om daar een deel van de miljoenen krioelende, doorzichtige aaltjes te water te laten. Meevaren met een van de vissers is mogelijk.

Aanvullende informatie

Waarom wordt er jonge paling uitgezet?

Palingen worden geboren in de oceaan. De jongen (glasaaltjes) kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen. In heel Europa geldt sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan. 

De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). 

De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. 

Projectorganisatie

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. 

Over Stichting DUPAN

In Stichting DUPAN werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN zoekt daarvoor gericht de samenwerking met onder andere natuurorganisaties en waterbeheerders. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

Stichting DUPAN

plaats:
Lelystad
website:
https://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234