Baanbrekende VN resolutie over jeugd, vrede en veiligheid aangenomen

De VN Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen die de rol van jongeren in vredesprocessen en onderhandelingen moet gaan versterken. Het aantal jongeren – grofweg de categorie tussen 14 en 25 jaar oud - in de wereld is nog nooit zo groot geweest: 1,8 miljard. Dat maakt het logisch en noodzakelijk dat jongeren worden betrokken bij besluitvormingsprocessen over hun eigen toekomst en die van hun land.

“Drie jaar lang hebben Cordaid en UNOY samen opgetrokken om deze resolutie aangenomen te krijgen. En dat er meteen een budget aan gekoppeld wordt, zien wij als een belangrijke verbetering ten opzichte van VN Veiligheidsraadresolutie 1325, over vrouwen, vrede en veiligheid. Zonder jongeren actief en serieus te betrekken in vredesprocessen is de lokgroep van extremisme voor hen groot. Nu kunnen we hen binnen boord houden en laten zien dat er andere opties zijn, “ aldus Simone Filippini, directeur van Cordaid.

De resolutie stelt op hoofdpunten de plichten vast van overheden als het gaat over het beschermen van jongeren in conflict - en post-conflict gebieden en het bevorderen van hun deelname aan vredesonderhandelingen. Geweld, extremisme, en het toenemende aantal vluchtelingen en ontheemden zowel nationaal als internationaal, hebben een onevenredige grote en negatieve invloed op jongeren.

“Deze resolutie erkent dreiging van radicalisering en extremisme voor de jeugd, maar laat ook duidelijk zien dat de overgrote meerderheid van de jongeren dit niet wil en juist een rol speelt in het tegengaan van geweld en extremisme en het tot stand brengen van duurzame vrede. Investeren in onderwijs en beroepsmatige vaardigheden is hierbij van groot belang”, aldus UNOY coördinator Matilda Flemming.

Met het aannemen van deze resolutie zal er ook een wereldwijd onderzoek worden uitgevoerd over de stand van zaken op het gebied van jongeren, vrede en veiligheid. Tevens zal er een jaarlijks debat in de Veiligheidsraad zijn om over de voortgang van de uitvoering van de resolutie te spreken.

Cordaid
Cordaid is een maatschappelijke organisatie voor ontwikkeling en samenwerking die aan bloeiende gemeenschappen bouwt in meest fragiele staten en conflictgebieden in de wereld. Investeren in jongeren is essentieel in het bereiken van vrede en ontwikkeling. Daarom werkt Cordaid met jongeren om samen vrede en ontwikkeling te bewerkstelligen.

UNOY
Is een netwerk van 70 jongeren organisaties in 45 landen die werkt aan het versterken van de rol van jongeren in vredesprocessen.

Voor meer informatie belt u met Jos de Voogd, persvoorlichter bij Cordaid, 06-12991279 en jdv@cordaid.nl

Cordaid

plaats:
Den Haag
website:
http://www.cordaid.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234