Musea: belangstelling groeit, subsidies dalen

De belangstelling voor musea blijft toenemen, in 2014 brachten mensen bijna 26 miljoen bezoeken aan een museum, een stijging van 2,7 miljoen. Ondanks deze stijging heeft een grote groep musea het moeilijk door sterk teruglopende subsidies en loopt hierdoor meer en meer in de rode cijfers.

Een kleine groep van grote musea doet het uitstekend, zo laat het rapport Museumcijfers 2014 zien, een jaarlijks onderzoek in opdracht van de Museumvereniging onder 415 musea. Sectorbreed zijn musea er tussen 2011 en 2014 in geslaagd hun eigen inkomsten met 29% te vergroten, ondanks de economische crisis. Tegelijkertijd wordt de druk op een grote groep van kleinere musea opgevoerd; hoewel zij hun eigen inkomsten weten te verhogen en er in slagen hun lasten te verlagen, is dit niet voldoende om de subsidiedaling op te vangen. De subsidiedalingen (70% van de musea heeft hiermee te maken) zijn vooral het gevolg van gemeentelijke bezuinigingen.

Met of zonder subsidiedaling, musea weten meer eigen inkomsten te vergaren. De inkomsten uit entreegelden zijn de belangrijkste bron, maar ook opbrengsten uit horeca, winkel en sponsoring dragen hieraan bij. Musea met een subsidiekorting brengen ook hun lasten terug, met name in bedrijfsvoering, ook al slagen ze er daarmee niet in de klappen van de bezuinigingen op te vangen. Ten slotte valt op dat grote musea (omzet > 3,2 mln euro) 81% betaald personeel hebben, waarbij kleine musea (omzet < 400.000 euro) slechts over 18% betaald personeel beschikken.

Voor meer informatie, neem contact op met Iris Noteboom, persvoorlichter Museumvereniging,
+31 (0)20 551 29 38 of inoteboom@museumvereniging.nl.

Museumvereniging

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.museumvereniging.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234