Goed overleg tussen Asscher en ouderenorganisaties

Op woensdag 9 december spraken vijf samenwerkende ouderenorganisaties met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op de agenda: koopkracht, werkloosheid onder 50-plussers en de kostendelersnorm. De ouderenorganisaties zijn tevreden over het gesprek met Minister Asscher.

De ouderenorganisaties KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO vertegenwoordigen samen zo'n 650.000 leden. Ze waren uitgenodigd door de minister om van gedachten te wisselen over zaken die voor ouderen belangrijk zijn.
De minister heeft goed geluisterd naar de inbreng van de ouderenorganisaties en dit heeft tot een aantal vervolgafspraken geleid, zowel op ministerieel als op ambtelijk niveau. Minister Asscher gaat op korte termijn zeer serieus kijken naar de kostendelersnorm voor ouderen met een onvolledige AOW. De ouderenorganisaties hebben vertrouwen in een goede afloop.

Koopkracht

Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes zijn van mening dat zij de koopkracht van ouderen voldoende hebben gerepareerd. De KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO bestrijden dit. Onder meer op basis van getuigenissen van vele duizenden leden, die op allerlei manieren laten weten dat zij er al jaren op achteruit gaan. Mede door hoge zorgkosten en hoge huren. De ouderenorganisaties dringen bij minister Asscher aan op extra maatregelen.

Ook het Belastingplan 2016 kwam in dit verband ter sprake. Het kabinet heeft gisteren een aangepaste deal gemaakt met de oppositie. Vanaf 2017 is structureel Euro100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Daarnaast gaat het heffingsvrije vermogen omhoog. Dat zijn welkome maatregelen, aldus de ouderenorganisaties, maar in 2016 zullen ouderen hier nog niet van kunnen profiteren.

Werkloosheid onder 50-plussers

Ook de laatste werkloosheidscijfers kwamen ter sprake. De ouderenorganisaties willen betrokken worden bij het overleg met sociale partners over de aanpak van langdurige werkloosheid. De perspectieven voor 50-plussers op de arbeidsmarkt zijn onverminderd slecht. Vanuit opgedane kennis en ervaring rond arbeidsparticipatieprojecten voor vijftigplussers dragen zij graag actief bij aan verbeteringen.

Kostendelersnorm

Uiteraard kwam het gesprek ook op de kostendelersnorm als mensen gaan samenwonen om voor een kwetsbaar familielid te zorgen. Een boete op zorgen is niet van deze tijd, aldus de ouderenorganisaties. Ze willen dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Met speciale aandacht voor de ouderen met een onvolledige AOW. Die worden, in tegenstelling tot ouderen met een volledige AOW, nú al met de boete geconfronteerd.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met persvoorlichter Arno Heltzel van de Unie KBO, telefoon 073 – 6 1234 75, mobiel 06 – 5129 5294.

Unie KBO

plaats:
Den Bosch
website:
http://www.uniekbo.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234