Concrete uitwerking bepaalt succes akkoord VWS, vakbonden en VNG

Concrete uitwerking bepaalt succes akkoord VWS, vakbonden en VNG

Bewindvoerders TSN Thuiszorg hopen op snelle oplossing

ALMELO, 9 december - De bewindvoerders van TSN Thuiszorg BV hebben kennis genomen van het akkoord dat bereikt is tussen staatssecretaris Van Rijn (VWS), de vakbonden en de VNG. "De toezeggingen lijken op het eerste gezicht vaag en pas op de langere termijn effect te sorteren. Voor TSN Thuiszorg zal veel afhangen van een snelle, concrete uitwerking van de maatregelen", aldus bewindvoerders Van der Hel en Daniels.

Beide bewindvoerders hebben de opdracht te onderzoeken of continuïteit voor TSN Thuiszorg BV, het bedrijfsonderdeel dat Hulp bij de Huishouding levert en in surseance van betaling verkeert, mogelijk is. In dat licht hebben zij het akkoord dat afgelopen vrijdag bekend werd nauwgezet bestudeerd. TSN Thuiszorg levert momenteel zorg aan ruim 40.000 hulpbehoevende cliënten in opdracht van ongeveer 300 gemeenten, waar contracten mee zijn gesloten. De bewindvoerders zijn momenteel in overleg met alle betrokkenen om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is, waardoor een faillissement van TSN Thuiszorg kan worden voorkomen. De focus ligt op voortzetting van het bedrijf.

In dit kader worden gesprekken gevoerd met onder meer vakbonden, gemeenten, de VNG en het ministerie van VWS om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Verder zijn er veel geïnteresseerde partijen, die de bewindvoerders benaderen voor gesprekken over overnames. De bewindvoerders gaan ook met hen in gesprek, voor het onverhoopte geval dat een andere oplossing niet mogelijk blijkt.

"De verwachting is dat de Tweede Kamer op korte termijn over het akkoord en de situatie in de thuiszorg debatteert. Wij hopen dat hierbij aandacht is voor een oplossing op de korte termijn. Er zal daarbij ook gesproken moeten worden over concrete maatregelen op de korte termijn om de weg naar een oplossing voor TSN Thuiszorg vrij te maken", aldus de bewindvoerders Van der Hel en Daniels.

Daarnaast hebben de bewindvoerders besloten hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van 13 november van de Rechtbank Overijssel (locatie Almelo), waarin TSN Thuiszorg BV werd verboden de beloning aan te passen conform de cao. De bewindvoerders willen tot een gedegen en zorgvuldig besluit komen om te onderzoeken of er zicht is op perspectief voor TSN Thuiszorg BV. Het instellen van het hoger beroep geeft de bewindvoerders de tijd hiervoor.

TSN Thuiszorg

plaats:
Almelo

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234