Woningnieuwbouw is motor achter herstel in de bouwketen

De nieuwbouw van woningen is de motor achter herstel in de gehele bouwketen. Het herstel in de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw (gww) is gematigder. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2015. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met gemiddeld een tiende maand toegenomen tot 6,1 maanden. Ondernemers zijn ook positief over de ontwikkeling van de omzet en het prijsniveau. Het herstel vertaalt zich naar verwachting voor het eerst sinds lange tijd in een groei van de werkgelegenheid.

Ieder halfjaar publiceren de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft. De voorgaande editie van de Monitor in mei liet al een voorzichtig herstel zien en nu blijkt dat de conjunctuur verder verbetert. Vooral bouwbedrijven en architectenbureaus profiteren van de opleving in de woningbouw, voor installatiebedrijven en ingenieursbureaus geldt dit in mindere mate. Per saldo is de omzetverwachting over de hele linie positiever dan een half jaar geleden.

Na lange tijd zit ook de werkgelegenheid weer in de lift. Bijna drie op de tien bedrijven verwacht dat het personeelsbestand zal groeien.

Conjunctuur per sector
- Architectenbureaus: de gemiddelde orderportefeuille is vijf tiende maand lager dan in mei van dit jaar. De omzetverwachting is per saldo positief, maar het aandeel bedrijven dat een omzettoename verwacht, is wel gedaald. Architectenbureaus denken per saldo weer personeel aan te gaan nemen.
- Ingenieursbureaus: de orderportefeuille is in een half jaar met vijf tiende maand afgenomen. De omzet- en werkgelegenheidsverwachting zijn positief. Ingenieursbureaus verwachten een stabilisatie van de tarieven.
- Bouwbedrijven: de orderportefeuille is met drie tiende maand gestegen. De orderportefeuilles namen toe in zowel de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond- weg- en waterbouw. De omzetverwachting is per saldo positief en dat geldt ook voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Een op de drie bedrijven verwacht aantrekkende prijzen.
- Installatiebedrijven: de orderportefeuille is met een tiende maand afgenomen. Per saldo wordt een omzetstijging verwacht. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden sterk verbeterd. Per saldo verwacht iets minder dan een op de drie installatiebedrijven een stijging van de tarieven.

Geplaatst in:

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI. De bouwketen beslaat circa 5% van het BBP en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland.
De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar. Op de websites van de betrokken brancheverenigingen is het volledige rapport te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BNA : Saskia Dijkstra T 020 555 36 22; M 06 24151553
E sdijkstra@bna.nl
www.bna.nl

NLingenieurs: Jos Hamilton, T 070 3141868; M: 06 53500408
E: ondernemingszaken@NLingenieurs.nl
www.nlingenieurs.nl

Bouwend Nederland: Pim Nusselder, T 079 3252203; M 06 22746367
E p.nusselder@bouwendnederland.nl
www.bouwendnederland.nl

UNETO-VNI: Dick Reijman, T 079 3250753; M: 06 22411660
E: d.reijman@uneto-vni.nl
www.uneto-vni.nl

UNETO - VNI

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.uneto-vni.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234