Puberende palingen op campus Wageningen UR

Wageningen, 8 december 2015. Deze week werden nieuwe 'bewoners' op de campus van de universiteit verwelkomd. Het gaat om 30 mannelijke en 30 vrouwelijke palingen. De vissen zijn afkomstig van IMARES in Yerseke (Zeeland) en verblijven nu in zoutwaterbaden in Wageningen. De palingen zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar hun voortplanting.

Stichting DUPAN is in samenwerking met IMARES en het Ministerie van Economische Zaken een meerjarig onderzoek gestart naar de voortplanting van Europese paling. Wetenschappers in Europa slagen er tot op heden al wel in om larven voort te brengen. Het lukt echter niet om ze in leven te houden: de larven eten niet en mogelijk zijn de kunstmatig verkregen larven te zwak.

Het onderzoek richt zich op het voorspelbaar en daarmee beheersbaar maken van de voortplanting. De palingen hebben in Yerseke, in een zwemgoot, een duizenden kilometers lange, gesimuleerde reis naar de paaigronden in de Sargassozee afgelegd. Daardoor zijn ze pubers geworden. In de zoutwaterbaden worden de dieren de komende twee maanden onder optimale omstandigheden voorbereid op het produceren van larven. De wetenschappers proberen het protocol te verbeteren zodat larven op den duur wel sterk genoeg zijn en voedsel eten om op te groeien tot gezonde jonge palingen.

Naar verwachting zouden de eerste larven in maart geboren kunnen worden.

(einde persbericht)

Over Stichting DUPAN:
Stichting DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Stichting DUPAN onderneemt en financiert activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren, vanuit het Duurzaam Paling Fonds (r). Daarnaast werkt zij aan duurzame oplossingen voor vangst en kweek van paling, een milieuverantwoord en diervriendelijk verwerkingsproces en stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek naar paling. Daarmee streeft Stichting DUPAN naar een duurzame instandhouding van de Nederlandse paling en de palingsector. Meer informatie: www.dupan.nl

njeronimus@dupan.nl 06 539 539 59

DUPAN

plaats:
Wageningen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234