Beste onderwijs bestuursverslagen van Nederland bekend

Op maandag 7 december jl zijn op Het Kasteel op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen de bestuursverslagen van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel te Amsterdam (PO) en Quadraam te Duiven (VO) verkozen tot beste bestuursverslagen van Nederland in het onderwijs. Jaarlijks worden de beste onderwijs bestuursverslagen in het primair en voortgezet onderwijs gewaardeerd met de Dyade Bestuursbokaal. Ook dit jaar stuurden vele schoolbesturen het jaarverslag in om kans te maken op deze prestigieuze prijs.

Van alle ingezonden bestuursverslagen zijn uiteindelijk 11 schoolbesturen genomineerd (6 PO, 5 VO). De onafhankelijke jury, onder leiding van voorzitter Hubert Visser (KPMG), heeft de verslagen beoordeeld en de winnaars gekozen op basis van vijftien criteria waaronder; kwaliteit verslag intern toezicht, beleid versus resultaat, nodigt het verslag uit tot dialoog en discussie, koppeling tussen financiën en onderwijs, aandacht voor onderwijskwaliteit en kwaliteit van de paragraaf risicomanagement.

De jury over het bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel:
"Dit bestuursverslag biedt de handvatten voor een goed gesprek met stakeholders. Het bevat alle onderwerpen in de breedte en in de diepte en heeft daarnaast een duidelijke opzet met een heldere schrijfwijze. Bovendien is de koppeling naar beleid erg goed uitgewerkt."

Over het bestuursverslag van Quadraam merkt de jury op:
"Het bestuursverslag van Gelderse Onderwijs Groep Quadraam vindt de jury vernieuwend en verfrissend qua opzet en lay-out. Het bevat een zeer overzichtelijk resultaten-hoofdstuk met duidelijke doelen en een toelichting waarom deze al dan niet gehaald zijn. Dit bestuursverslag voldoet aan alle formele vereisten, is goed leesbaar en professioneel vorm gegeven."

De winnende jaarverslagen zijn te bekijken op: http://www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl/ en http://www.quadraam.nl/.

Jury
De jury bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de sector en telt vijf leden:
- Hubert Visser (juryvoorzitter), partner KPMG en secretaris werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaglegging Onderwijs;
- Jet Weigand-Timmer, oud-voorzitter Ouders & COO, thans Ouders van Waarde;
- Reinier Goedhart, beleidsadviseur bekostiging PO-Raad;
- Gert-Jan van den Berg, adviseur bedrijfsvoering VO-raad;
- Lia Burgers, bestuurslid Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI.

Genomineerden categorie Primair onderwijs:
- Hervormde Schoolvereniging (HSN) te Nijkerk
- Penta Primair te Noordenveld
- Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden (O2A5) te Arkel
- Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel te Amsterdam
- Stichting Sirius te Amsterdam
- Stichting Voila te Leusden

Genomineerden categorie Voortgezet onderwijs:
- CITAVERDE college te Herten-Roermond
- Stichting voor PCVO De Meerwaarde te Barneveld
- Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe te Bemmel
- Quadraam te Duiven
- ZAAM Interconfessioneel voortgezet onderwijs te Amsterdam

Winnaar Bestuursbokaal PO: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

De 22 openbare basisscholen in de stadsdelen Zuid en Centrum behoren sinds 1 januari 2008 tot de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De scholen hebben gezamenlijk kwaliteitsnormen geformuleerd, maar geven ook ieder invulling aan een eigen onderwijskundig concept. De Stichting heeft onder meer: zes Montessorischolen, twee Daltonscholen en twee Ontwikkelingsgerichte scholen.

Bestuurder Herbert de Bruijne namens Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel: "We waren al enorm blij met het feit dat we een nominatie hadden gehad. Goed dat we nog eens kritisch zijn beoordeeld. Dat een externe organisatie dat doet is prima. We zeggen wel eens, het kost extreem veel tijd om een goed verslag te maken. Maar hieruit blijkt hoe belangrijk het is. Onze raad van toezicht heeft hier een belangrijke rol in. Onze raad van toezicht heeft meegedacht over het 'stoplichtenmodel'. Wat belangrijk is, in mijn visie, is dat het jaarverslag openbaar wordt gemaakt. En dan vooral op een manier die voor eenieder te begrijpen is, voor elke doelgroep (GMR, ouders, gemeente etc.).


Winnaar Bestuursbokaal VO: Gelderse Onderwijs Groep Quadraam
Onder Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen heeft elk talent ruimte nodig. Met het strategisch beleidsplan 2015 - 2020 geeft de organisatie richting geven aan de ontwikkeling van haar onderwijs.

Bestuurder Marc Mittelmeijer namens Quadraam: "We zijn ontzettend trots dat we deze bokaal hebben mogen winnen. We zijn al een paar jaar bezig met het voortdurend verbeteren van het jaarverslag. We doen dit als een poort naar de verantwoording naar de samenleving. Deze erkenning geeft aan dat we daar goed in geslaagd zijn. Met het juryrapport zien wij nog een aantal verbetermogelijkheden voor de komende jaren en daar zijn we blij mee."


Over Dyade Dienstverlening Onderwijs
Dyade is de grootste dienstverlener in het onderwijs en ondersteunt onderwijsinstellingen met raad en daad met de financiële en personele administratie en bij de bedrijfsvoering. Hierdoor kan de schoolleiding meer aandacht geven aan de leercultuur, aan docenten, ouders, leerlingenresultaten en leermiddelen. Dit is belangrijk voor een goede school, goede docenten en goed onderwijs.

Dyade is een organisatie waar meer dan 200 professionals dagelijks onderwijsorganisaties ondersteunen bij de bedrijfsvoering. De omzet per medewerker laat de afgelopen jaar een sterke stijging zien. De klanttevredenheid is de afgelopen jaren gestegen naar een 8,1.

Dyade investeerde onlangs nog 1 miljoen euro in de verbetering van de bedrijfsvoering in het onderwijs en meer specifiek in de ontwikkeling van diegenen die zich bezighouden met de bedrijfsvoering van het onderwijs. Om dit mogelijk te maken wordt een nieuwe gemeenschap gevormd: The Bursar Society.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u terecht bij perswoordvoerder: Herman de Wild, 030-6305626, herman.de.wild@dyade.nl

Dyade Dienstverlening Onderwijs

plaats:
Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234