PM Top 100 Beste Ambtenaar 2015 bekendgemaakt in Kromhout Kazerne

Den Haag, 7 december 2015 - Donderdag 10 december aanstaande is het zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Kromhout Kazerne in Utrecht maakt bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor de Humanistiek en voorzitter van de jury PM Top 100, Margo Trappenburg, bekend wie de winnaar is van PM Top 100 Beste Ambtenaar 2015. Ook reikt zij de publieksprijs uit, aan de ambtenaar die de meeste stemmen heeft weten te verzamelen.

De volgende twaalf ambtenaren maken kans om de PM Top 100 te winnen:

Decentrale overheden, beleid:
- Stef van de Weerd, senior beleidsadviseur sociaal domein, gemeente Rotterdam
- Peter Tromp, beleidsmedewerker, gemeente Haarlem

Decentrale overheden, management:
- Carlo Post, algemeen directeur, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- Ger Baron, CTO, gemeente Amsterdam

Decentrale overheden, uitvoerend:
- Jasper Balduk, gebiedscöordinator, gemeente Amsterdam
- Deborah van Duin, medewerker uitvoeringsbeleid, gemeente Groningen

Rijksoverheid, beleid:
- Marie Louise Borsje, beleidsadviseur en trekker ambtenaar 2.0, ministerie van Economische Zaken
- Richard Baas, senior beleidsmedewerker Urban Agenda ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Poiltieagent

Rijksoverheid, management:
- Alard Litjens, manager digitale informatievoorziening, ministerie van Economische Zaken
- Rob van Lint, hoofddirecteur IND, ministerie van Veiligheid en Justitie

Rijksoverheid, ondersteunend/uitvoerend:
- Anita Nout, procescöordinator, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Els Schiltmans, sergeant-majoor en identificatiespecialist, ministerie van Defensie

Programma
- 21.15 uur bekendmaking Beste ambtenaar 2015 en publieksprijswinnaar door de voorzitter van de PM Top 100-jury, Margot Trappenburg.
- Vanaf 21.30 uur felicitaties en mogelijkheid voor aanwezige media om foto's te maken en interviews af te nemen.

Jury
Behalve voorzitter Margo Trappenburg zitten in de jury: Olav Welling (directeur Organisatie en Personeelsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken), Gerharda Tamminga (bestuurslid VGS en gemeentesecretaris Oude-IJsselstreek), Nicoly Vermeulen (directeur SVB), Martin Kuipers (secretaris-directeur hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Michaël Munnich (directeur Driessen HRM).

PM Publiek Denken
In de derde editie van PM Publiek Denken, die 18 december aanstaande verschijnt, publiceren we een verslag van het juryberaad, interviews met de winnaars en de complete PM Top 100 (namen en functies).

Publiek Denken

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234