1 stilstaande koelvrachtwagen vervuilender dan 7 rijdende trucks

Stroompunten lossen uitstootprobleem tijdens rustpauzes en overnachtingen op

BRUSSEL - Stilstaande koelvrachtwagens zorgen voor een enorme hoeveelheid schadelijke uitstoot. In Brussel is in aanwezigheid van D66-Europarlementslid Matthijs van Miltenburg een rapport van milieu-onderzoeksbureau CE-Delft gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het mogelijk is vele tonnen CO2, NOx en fijnstof te vermijden door stilstaande koelvrachtwagens tijdens de rustpauzes en overnachtingen van de chauffeur te koelen op groene stroom in plaats van op de dieselgenerator. Naar voren komt dat een dieselgenerator gemiddeld 7 keer meer fijnstof uitstoot dan de vrachtwagen zelf.

Vrijwel parallel aan de klimaattop in Parijs heeft op initiatief van NomadPower het symposium 'Electricity Connection Points | Greening the European temperature controlled transport network in Brussel plaatsgevonden. Hier is bevestigd dat het terugdringen van de uitstoot van de hierboven genoemde schadelijke stoffen, hoog op de agenda staat van niet alleen vertegenwoordigers uit de vervoerssector en koelbranche, maar ook bij vertegenwoordigers van milieuorganisaties en ambtenaren van de Europese commissie en overheden.

Uitkomsten
Door Europa rijden naar schatting meer dan 230.000 koelvrachtwagens, waarvoor het gebruik van NomadPower interessant is. In dit symposium is gebleken dat het mogelijk is met een beperkte investering in deze branche jaarlijks tot 260 miljoen liter diesel te besparen. Ook kan jaarlijks een uitstoot tot 600 kiloton CO2, 4700 ton NOx en 560 ton fijnstof worden vermeden door stroompunten neer te zetten langs de hoofdsnelwegen in Europa. Niet alleen voor het milieu een snelle winst, maar ook voor de portemonnee van de transporteur en/of verlader. Een besparing van 20-30% op de kosten van het koelen van de lading tijdens rustpauzes en overnachtingen is daarbij mogelijk.

Versnelling uitrol
De aanwezige belanghebbenden bleken erg enthousiast over de resultaten die zijn gepresenteerd en beschouwen het NomadPower stroompuntennetwerk als een eenvoudig te realiseren grote kans voor het milieu. Zij willen het bestaande plan voor de uitrol van stroompunten langs de snelwegen graag versnellen en vragen de Europese Commissie dit als een concrete maatregel mee te nemen na de klimaattop in Parijs.

Milieuvriendelijk transport
Het EU TEN-T subsidie-programma is gericht op het optimaal verbinden van het hoofdwegennet in Europa. Duurzaam transport, zoals de reductie van de uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden, is hier onlosmakelijk mee verbonden. Tevens ligt een focus op het terugdringen van het geluidsniveau van dieselaggregaten. De EU merkt op dat het NomadPower stroomvoorzieningennetwerk op al deze fronten een belangrijke bijdrage levert.


Noot voor redactie

NomadPower (www.nomadpower.eu) richt zich volledig op het aanleggen en exploiteren van stroomvoorzieningen voor geconditioneerd vervoer op parkings. Chauffeurs kunnen na registratie door middel van een mobiele telefoon of een speciale app de stroompunten activeren en weer stopzetten. NomadPower zorgt vervolgens voor registratie, facturatie en incasso van het stroomverbruik.

NomadPower heeft langs de Europese snelwegen reeds een netwerk van meer dan 40 locaties met circa 240 stroompunten opgebouwd. Hier kunnen koelvrachtwagens elke nacht gebruik van maken om zonder uitstoot te koelen op groene stroom. Het Nederlandse bedrijf is een toonbeeld van een kleine onderneming die duurzame innovatie in transport heeft opgepakt, precies waar het Nederlands- en Europees economisch- en milieubeleid op is gericht.

CE-Delft (www.cedelft.eu) CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. CE Delft is door NomadPower gevraagd een onderzoek te verrichten naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van stroompunten voor koel- en vriesvervoer op truck parkings. Eerder heeft CE Delft vergelijkbare onderzoeken gedaan voor de (binnen)scheepvaart en op het gebied van elektrisch vervoer.

Geplaatst in:

NomadPower B.V.

plaats:
Woerden
website:
http://www.nomadpower.eu

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234