Ouderen blij met vuurwerkvrije zones

82% van de ouderen is voorstander van vuurwerkvrije zones, met name rondom verpleeg- en verzorghuizen. 23% van hen ziet het liefst dat vuurwerk helemaal verboden wordt. Deze cijfers komen uit onderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO onder 750 ouderen in Nederland.

De Nederlandse senioren zijn geen grote liefhebbers van vuurwerk: 99% steekt het zelf dan ook niet af. In het verleden was dat anders, toen stak 54 procent van de mannen en 17 procent van de vrouwen weleens vuurwerk af. De senioren zijn door schade en schande wijs geworden: 7 procent heeft in het verleden weleens vuurwerkletsel opgelopen en nog eens 14 procent heeft schade opgelopen aan kleding, auto, huis of andere bezittingen. Verder is er naar 28 procent weleens vuurwerk gegooid. Met als gevolg dat 46 procent van de senioren bang is voor vuurwerk.

Verbod
Hoewel de helft van de senioren van mening is dat vuurwerk onderdeel is van de Nederlandse cultuur ziet 23% van de senioren het liefst dat vuurwerk helemaal verboden wordt.
Volgens directeur Unie KBO, Manon Vanderkaa, is een volledig verbod op vuurwerk op basis van het onderzoek niet aan de orde. 'Maar je ziet dus wel dat steeds meer gemeentes vuurwerkvrije zones aangeven. Dat sluit aan bij de wensen van veel ouderen'. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de ouderen voorstander is van vuurwerkvrije zones, met name rondom verpleeg- en verzorghuizen.

Maatregelen
Uit het onderzoek blijkt ook dat ouderen die bang zijn voor vuurwerk allerlei maatregelen nemen. Vanderkaa: 'Zij gaan niet of nauwelijks naar buiten, plakken de brievenbus dicht, dekken de auto af en verplaatsen de vuilnisbak naar binnen. Allemaal handelingen waar je niet op zit te wachten maar waar men zich toe gedwongen voelt. Wijs in plaats van vuurwerkvrije zones gebieden aan waar mensen vuurwerk mogen afsteken. Dat geeft nog meer bewegingsvrijheid en zal de angst doen afnemen!'

Handhaving
Veel vuurwerk wordt nog afgestoken buiten de toegestane tijden, zo blijkt uit het onderzoek. Dat gebeurt bij ruim 93% van de senioren vóór 18.00 uur op oudejaarsavond en bij bijna 74% na 2.00 uur op nieuwjaarsdag. Vanderkaa: 'Die tijden zijn juist ingevoerd om de overlast te beperken. Maatregelen zoals deze en vuurwerkvrije zones hebben alleen effect als ze ook nageleefd worden. Dat betekent dat ook handhaving nodig is. Daar mankeert het nogal eens aan!'

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met persvoorlichter Arno Heltzel van de Unie KBO, telefoon 073 - 6123475, mobiel 06 - 51295294.

Over de Unie KBO
De Unie KBO is met ruim 190.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de Unie KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan. Meer informatie over de Unie KBO: www.kbo.nl

Wie deed mee aan het onderzoek?
Het onderzoek is in opdracht van de Unie KBO uitgevoerd door bureau TeraKnowledge(r) van 29 oktober tot 2 november door middel van online interviews afgenomen aan 750 senioren.

Unie KBO, met ruim 190.000 leden, de grootste onafhankelijke seniorenorganisatie

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234