KVNR en Nautilus Int. verheugd over kabinetsstandpunt beveiliging

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Nautilus International, de maritieme vakbond reageren verheugd dat het kabinet het beleidsstandpunt waarin de voorwaarden staan om gewapende private beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen toe te staan naar de Tweede Kamer stuurt.

Volgens het persbericht dat het kabinet vandaag heeft uitgestuurd is het uitgangspunt nog steeds bescherming met een militair team, een VPD. Als dat niet kan, dan kunnen onder strikte voorwaarden private beveiligers worden ingezet. Dit is de 'VPD, tenzij' benadering waar de KVNR en Nautilus Int. lang voor hebben gepleit. De reders en maritieme vakbond pleiten nu voor snelle afhandeling in het parlement.

Op basis van dit kabinetsstandpunt kan het parlement nu concreet het debat voeren. De KVNR en Nautilus International hopen dat nog voor het Kerstreces de parlementaire behandeling van de brief volgt. Hierna kan er een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Door de verminderde inzet van marineschepen in de regio rond Somalië zal de noodzaak van private beveiligers alleen maar groter worden. Nederland staat als enige scheepvaartland in Europa nog steeds het inhuren van gewapende private beveiligers niet toe en zal door dit beleidsstandpunt internationaal meer in de pas gaan lopen. De KVNR en Nautilus dringen daar al langer op aan. Ook de verladersorganisatie EVO kan inmiddels instemmen met het inzetten van private beveiligers, als er geen andere opties open staan.

Voor meer informatie
Fred van Zeijl
06 244 55 275

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.kvnr.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234