GeenPeil vraagt OVSE om waarnemers voor referendum

Het actiecomité GeenPeil, dat met 427.939 geldige handtekeningen een landelijk referendum over het EU associatieverdrag met Oekraïne wist af te dwingen, heeft in een brandbrief aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gevraagd om waarnemers. Die moeten het democratische proces richting het referendum komen bewaken. GeenPeil maakt zich namelijk grote zorgen over een eerlijk verloop van het referendum, onder andere door obstructie van de stembusgang door de regering. Voor een geldige uitslag is een opkomst van 30% van de kiezers nodig en VVD en PvdA lijkt er alles aan gelegen om te zorgen dat dit percentage niet gehaald wordt.

Donderdagavond 3 december is er een uitgebreid schrijven aan ODIHR gericht, het Office for Democratic Institutions and Human Rights. Dat is een afdeling van de OVSE die waarnemers levert om democratische processen in de gaten te houden. In de brandbrief heeft GeenPeil deze organisatie verzocht om met spoed waarnemers naar Nederland te sturen om mogelijke obstructie van het democratische proces rond het referendum van dichtbij te komen bestuderen. De brief is te lezen via weblog GeenStijl.nl.

GeenPeil is van mening dat VVD en PvdA moedwillig drempels opwerpen die een goed verloop van het referendum in de weg staan, onder andere door de weigering om voldoende financiële middelen beschikbaar te maken, door openlijk te suggereren dat het zinloos is om te gaan stemmen, door uitspraken in die richting en openlijke bemoeienis met de Nederlandse democratie door president Porosjenko van Oekraïne onweersproken te laten, en door gemeenten die om meer geld vragen voor een deugdelijk afhandeling van het democratisch proces in de kou te laten staan.

Het referendum zal op 6 april 2016 gehouden worden. In de aanloop naar die datum beklaagde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich over een gebrek aan middelen voor een deugdelijke verloop van de stembusgang, maar Den Haag weigert meer geld beschikbaar te stellen en heeft het budget voor het referendum gehalveerd ten opzichte van reguliere verkiezingen.

GeenPeil is een initiatief van weblog GeenStijl en de denktanks Burgercomité EU en Forum voor Democratie. Tezamen wisten zij voldoende handtekeningen te verzamelen voor een landelijk referendum, teneinde inspraak in de nationale democratie terug te krijgen en zodoende de kloof tussen kiezer en bestuur te verkleinen.

Het artikel op GeenStijl: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/12/geenpeil_wil_oafhankelijke_internationale_waarnemers_voor_het_referendum.html
De brief in .PDF: http://www.geenstijl.nl/archives/images/GeenPeilurgentlettertoOHDIR.pdf

Geenpeil

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234