'Werk van gespecialiseerde advocaat moet beloond worden'

Reactie vFAS op rapport commissie-Wolfsen

Onlangs meldde de commissie-Wolfsen dat de regie over het huidige stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand beter moet. Hiertoe moeten de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket meer samenwerken. Daarnaast is het nodig om meer maatwerk te leveren, met name als het gaat om mensen in echtscheidingsprocedures. Ook moet volgens de commissie de eigen bijdrage aanzienlijk worden verlaagd. De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators: (vFAS) kan zich vinden in de genoemde adviezen, met uitzondering van de beperkte vergoeding voor een echtscheiding, inclusief vervolgprocedures waaronder hoger beroep. Dit zal namelijk de gang naar de (beroeps)rechter beperken. Mogelijk kunnen mensen met dergelijke zaken op termijn geen deskundige advocaat meer vinden.

De vFAS meldt dat een substantiële teruggang van de vergoeding, advocaten nog meer onder druk zet. Hierdoor ontstaat het aanmerkelijke risico dat er op termijn onvoldoende kwalitatief goede advocaten beschikbaar zijn. Terwijl de bedoeling van de commissie was dat de werkzaamheden beter beloond zouden moeten worden. De vFAS pleit voor het behoud van kwaliteit binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarvoor is enkel één conclusie mogelijk: beloon het werk van de gespecialiseerde advocaat die aanstuurt op het aangaan van een gesprek voor- en achteraf. Een nieuwe vervolgprocedure valt daar echter niet onder aangezien een rechtzoekende te allen tijde de toegang tot de rechter moet kunnen behouden.

Onderzoek rechtsbijstand
De commissie-Wolfsen is in het leven geroepen omdat het kabinet besloot om onderzoek te doen naar de kosten van de rechtsbijstand, toen er kritiek ontstond over de bezuinigingen hierop. De vorige staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, wilde namelijk Euro 85 miljoen bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. In de Eerste Kamer kreeg hij dat er niet door. De senatoren maakten zich ernstige zorgen over de toegang tot het recht voor rechtzoekenden die aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand In het thans uitgebrachte rapport heeft de commissie-Wolfsen zich uitgesproken over het stelsel tot gesubsidieerde rechtsbijstand. De commissie adviseert om:

- de eigen bijdrage substantieel te verlagen;
- de inning van de eigen bijdrage bij de Raad voor Rechtsbijstand te leggen (in plaats van bij de advocatuur zoals nu het geval is);
- de begeleiding van een echtscheiding met kinderen hoger te belonen dan een echtscheiding zonder kinderen;
- een toevoeging te verstrekken bij echtscheiding, waaronder ook vervolgprocedures vallen, waaronder hoger beroep;
- advocaten een minder groot aantal rechtsgebieden te laten vertegenwoordigen (dus meer specialisatie);
- inschrijvingsvoorwaarden bij de Raad voor Rechtsbijstand voor de advocatuur op het niveau van de specialisatieverenigingen te hanteren;
- de kwaliteit van de advocatuur te bewaken.

Over de vFAS
De vFAS zet zich in om scheiden, wat emotioneel een zeer intensief traject is voor partijen, respectvol te laten verlopen. Het merendeel van de aangesloten 1.000 vFAS-leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator beschikt, naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en het gebied van kinderen, over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding op dit gebied goed te kunnen begeleiden; te denken valt aan de onderwerpen als alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en het ouderschapsplan.

Elk jaar organiseert vFAS een congres dat met het onderwerp 'echtscheiden' te maken heeft. Dit congres gaat vooraf aan de 'Dag van de scheiding', een door de vFAS in het leven geroepen dag waarop bezoekers van vFAS-kantoren in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend kennis te maken met een vFAS-advocaat-mediator.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen of opmerkingen, neem dan contact op met vFAS-bestuursvoorzitter Dianne Kroezen (06-52473173) of per e-mail op Kroezen@famadvocaten.nl

Meer weten over de vFAS? Neem contact op via (070) 362 62 15 of stuur een e-mail naar: info@verenigingfas.nl.

vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234