Brancheorganisatie waarschuwt voor berichtgevingen e-sigaret

Foutieve voorstelling van zaken omtrent e-sigaret heeft desastreuze gevolgen voor rokers.

LEIDEN - Brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland is verbijsterd over de berichtgeving van zowel RTL Nieuws als het Algemeen Dagblad eerder op deze avond. Zij roept nieuwsdiensten nadrukkelijk op om berichtgevingen over de e-sigaret te baseren op actuele feiten en onderzoeken.

In augustus van dit jaar publiceerde Public Health England (PHE), het belangrijkste adviesorgaan van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid, een 111 pagina's tellend landmark rapport over het gebruik van de elektronische sigaret. De conclusie van de betrokken onderzoekers liet geen ruimte voor misverstanden: "elektronische sigaretten zijn in vergelijking met tabakssigaretten 95% minder schadelijk voor de gezondheid zouden ingezet moeten worden bij stoppen met roken therapie".

De brancheorganisatie ziet elk jaar met lede ogen aan hoe nieuwsdiensten rondom het eind van het jaar putten uit onderzoeken die ofwel niet peer reviewed zijn ofwel gebaseerd zijn op foutief uitgevoerde onderzoeksmethoden. Het eind van het jaar is de periode waarin veel rokers overwegen te stoppen met behulp van de e-sigaret. Consumenten schrikken door misleidende berichtgevingen terug voor deze overstap en blijven roken in de veronderstelling dat de tabakssigaret minder schadelijk is, met alle desastreuze gevolgen voor de gezondheid van dien, waarschuwt de Esigbond.

Public Health England bracht in september jl. een expert review naar buiten waarin zij concludeert dat enkele onderzoeken waarbij sprake was van hoge concentraties formaldehyde en acroleïne in e-sigaretten verkeerd zijn uitgevoerd. Intussen zijn een aantal van deze onderzoeken teruggetrokken. Ook in het onderzoek uitgevoerd door het RIVM zijn genoemde fouten gemaakt. Consumentenorganisatie Acvoda maakte daar afgelopen maart al gewag van en publiceerde een counter factsheet op haar website.

Er overlijden in Nederland jaarlijks gemiddeld 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast nog enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. De elektronische sigaret biedt rokers volgens het PHE rapport een aanzienlijk hogere slagingskans om weg te komen van de tabakssigaret dan reguliere stopmiddelen zoals bijv. nicotinepleisters of kauwgum. Dit houdt in dat het sterftecijfer onder rokers significant naar beneden gebracht kan worden wanneer Nederlandse gezondheidsorganisatie rokers wijzen op de voordelen van de e-sigaret, zoals de National Health Service doet in navolging van het advies van Public Health England.

De brancheorganisatie benadrukt dat elektronische sigaretten en navullingen al sinds februari voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving, die pas in mei 2016 van kracht gaat worden.


Bronnenlijst:
E-Sigaret 95% minder schadelijk dan tabakssigaret volgens landmark rapport Public Health England
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

Exposed: 18 E-Cig Studies That Are Killing Smokers
https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2015/11/junk-e-cigarette-studies.html#comment-611717

Reactie consumentenorganisatie Acvoda op RIVM rapport
http://www.acvoda.nl/2015/03/23/reactie-acvoda-op-rivm-rapport/

Bekendmaking onderzoek van Dr. K. Farsalinos
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/210-ald

E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in 'dry puff' conditions
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12942/abstract

New E-Cig Study Hypes Formaldehyde Fears Based on Faulty Experiments
http://vaping.info/news/2015/new-e-cig-study-hypes-formaldehyde-fears-based-faulty-experiments

Onderzoek naar de schadelijkheid van de e-sigaret in vergelijking met tabaksigaretten en de buitenlucht
Uitkomst: In plaats van gifstoffen die gemeten worden in sigarettenrook bevat de damp van een e-sigaret niet veel anders dan hetgeen in de buitenlucht wordt aangetroffen.
Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230014002505

Onderzoek naar cytotoxische potentie van E-liquid t.o.v. sigarettenrook
Uitkomst: Onderzoekers concluderen dat de damp van elektronische sigaretten significant minder cytotoxisch (schadelijk voor cellen) is dan sigarettenrook.
Bron: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439

Onderzoek naar de gevolgen op de gezondheid door het gebruik van elektronische sigaretten t.o.v. tabakssigaretten
Uitkomst: Bijproducten geproduceerd door elektronische sigaretten zijn relatief aan tabaksrook minimaal. De studie geeft aan dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat, gebaseerd op e gemeten waarden van de geanalyseerde stoffen.
Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998

Onderzoek naar uitgeademde damp van Elektronische Sigaretten in vergelijking met uitgeademde lucht van normaal mens
Uitkomst: Organische componenten in uitgeademde damp van een e-sigaret, vergelijkbaar met uitgeademde lucht van normaal mens. Waarden die worden gemeten in zowel lucht als damp zijn ruim onder de 1% van de Maximaal Aanvaarde Concentraties (MAC-Waarden).
Bron: http://ecigarettereviewed.com/wp-content/uploads/2014/02/ecig-air-comparison-report.pdf

European Society of Cardiology presenteerde in 2013 in Amsterdam het onderzoek naar de acute gevolgen van zuurstof- en bloedtransport naar het hart bij het gebruik van elektronische sigaretten ten opzichte van tabakssigaretten
Uitkomst: Na het gebruik van 2 tabakssigaretten wordt een gemiddelde daling gezien van 16% bloedtransport naar het hart en een verhoging van 19% in weerstand in de aderen. Bij elektronische sigaretten daarentegen wordt geen verschil gemeten na gebruik t.o.v. geen gebruik.
Bron: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=54&fp=1375
Presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=__ztrGafEg4&feature=youtu.be

De Elektronische Sigaretten Bond Nederland, kortweg Esigbond, is de branchevereniging voor handelaren in elektronische rookwaren en toebehoren. De Esigbond heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van elektronische sigaretten en het professionaliseren van het ondernemerschap in de elektronische sigaretten industrie, het verbeteren van de service en informatie voor de gebruiker van de elektronische sigaret, alsmede het behartigen van de individuele en collectieve belangen van haar leden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Fresow, voorzitter Esigbond.
roel@esigbond.nl - tel. 06-27094515

Elektronische Sigaretten Bond Nederland

plaats:
Leiden

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234