Klaas Hummel: GoPlanet was nog veel minder waard

Amsterdam, 20151203 -- Uit een taxatie van december 2007, opgedragen door de uiteindelijke kopers van GoPlanet, blijkt dat de waarde van het GoPlanet complex in werkelijkheid nog veel lager lag dan de Zadelhoff waardering van het object waarvoor Hummel het eerder dat jaar had verkocht aan zijn ex-vrouw.

Uit het taxatierapport, opgesteld door Adhoc Horecamakelaars, komt een waarde van Euro1.245.000 naar voren, ruim 1,2 miljoen euro lager dan de taxatie van DTZ Zadelhoff. Deze taxatie van Adhoc was gebaseerd op de waarde bij "in het vrij economische verkeer bij soortgelijk doorlopend gebruik", de situatie op het moment van verkoop. Het betrof een grotendeels leegstaand pand, een verlieslatend bedrijf. De "executiewaarde (de stenen), vrij van huur en gebruik" betrof volgens het door de uiteindelijke kopers opgedragen taxatierapport slechts Euro 775.000. Zij negeerden echter het advies van hun eigen taxateur.

De kopers hadden Adhoc namelijk óok gevraagd om een taxatie te maken op basis van het slagen van hun ontwikkelingsplannen. Deze bestonden onder andere uit een "bestemmingsplan wijziging, opvullen leegstand, herontwikkeling, vlottrekken exploitatie", waarbij nog te vinden investeerders een additionele huuropbrengst van Euro 900.000 op jaarbasis voorgerekend werd. Alleen bij het volledig slagen van deze plannen werd bij een verkoop in "verhuurde staat, onder de beste omstandigheden, op de meest geschikte wijze verricht, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde" aan het pand een waarde toegekend die hoger lag dan het bedrag waarvoor het door DTZ Zadelhoff getaxeerd was. In werkelijkheid betrof het hier een zeer onrealistische situatie. Zowel voorafgaand én na de verkoop van het pand is de huurstroom nooit in de buurt van een additionele Euro 900.000, het bestemmingsplan kon niet gewijzigd worden en de exploitaties werden niet vlot getrokken, waardoor constant verliezen werden geboekt.

Taxatiewaardes gesteund door negatieve exploitatieresultaten.

De juistheid van de lage taxatiewaardes van Zadelhoff en ook van Adhoc, de door de kopers zelf ingeschakelde taxateur, worden bevestigd door [ http://www.klaashummel.nl/wp-content/uploads/2015/12/Resultaatontwikkeling-GoPlanet-Diverse-Jaren.pdf ] de exploitatieresultaten van GoPlanet; in de jaren 2007-2010 werd een verlies van in totaal ruim 2,6 miljoen euro geleden. Verliezen die mede toe te schrijven zijn aan de rentelasten over diezelfde periode van in totaal bijna 1,8 miljoen euro op de leningen. Anno 2013 is het totale verlies opgelopen tot ruim 7 miljoen.

De leningen voor de aankoop van het complex zijn, met een [ http://www.klaashummel.nl/wp-content/uploads/2015/12/Achtergrond-Rabo-financiering.pdf ] overdaad aan zekerheden, verstrekt door Rabobank. Onzeker over de werkelijke waarde van het complex heeft Rabobank bij de aandeelhouders onder meer een borgtocht van ruim 3 miljoen per persoon bedongen en de hoofdelijke garantstelling van iedere deelnemende vennootschap.

Grote moeite met insinuaties

Hummel achtte het pand en de verliesgevende exploitaties ten tijde van de taxatie van DTZ niets waard. Ten tijde van de taxatieopdracht is het voortdurend mislukken sinds jaren van de verhuur en de exploitaties ter sprake gekomen. Daarbij heeft Hummel als directeur van MVG aangegeven dat hij geen geloof had in enige waarde voor het object indien er geen bestemmingswijziging mogelijk was naar deels grootschalige detailhandel. Dat de taxateur daarbij concludeert dat Hummel belang had bij een lage taxatie is onjuist, hij concludeerde terecht dat de directie het pand maximaal wilde afwaarderen vanwege de eigen inschatting van de waarde. "De interpretatie die gegeven wordt aan de opmerking van de taxateur is onjuist, ik heb daarom grote moeite met de insinuatie dat ik opdracht gegeven zou hebben voor een bepaalde taxatiewaarde", aldus Hummel.

De berichtgeving zoals deze recentelijk over de verkoop van GoPlanet is ontstaan is onjuist en gebaseerd op "zeer selectief winkelen in het dossier". Dat het pand vervolgens voor bedragen vele malen groter dan de door Hummel bedongen verkoopwaarde van eigenaar wisselde is volgens hem dan ook "idioot, een ander woord heb ik er niet voor". De uiteindelijke kopers betaalden voor het mislukte GoPlanet een hogere prijs (10,6 miljoen) dan de waarde (10,355 miljoen, taxatie Adhoc) die zij hoopten te realiseren indien al hun plannen zouden uitkomen. De taxaties door Adhoc zijn ook bekend bij Toni van Hees.

Van de winst die met deze transactie behaald werd heeft Hummel geen winstdeel ontvangen. Alle jaarrekeningen welke betrekking hebben op deze transactie zijn met meerderheid van stemmen goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van MVG (Hummel heeft in deze vergadering geen meerderheid).

Documenten met betrekking tot GoPlanet zijn te vinden op http://www.klaashummel.nl/documenten-goplanet/

Een zoekopdracht naar het trefwoord "GoPlanet" in combinatie met "Brandriet" en "Van Leeuwen" maakt veel duidelijk over de funeste geschiedenis van GoPlanet, en de waanzin van de aankoop hiervan door de uiteindelijke kopers.

Taxatierapport:
http://www.klaashummel.nl/wp-content/uploads/2015/12/Taxatierapport-Go-Planet-Adhoc-dd-2007-12-07.pdf

Ontwikkelingsplannen:
http://www.klaashummel.nl/wp-content/uploads/2015/12/Investeringsplan-Uiteindelijke-Kopers.pdf

Lapidus Holding

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234