Nederland biedt 10.000 Syrische vluchtelingen onderwijs in de regio

Vanwege de grote aantallen vluchtelingen die naar Europa blijven komen, is de aandacht voor opvang in de regio sterk toegenomen, zoals ook bleek tijdens de Europese top met Turkije. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten financiering ter beschikking te stellen aan SPARK om de komende periode 10.000 jonge Syrische vluchtelingen op te vangen aan universiteiten in de regio.

SPARK heeft hierover met Jordanië, Turkije, Libanon en Iraaks Koerdistan, inclusief 30 universiteiten in de regio, reeds concrete afspraken gemaakt. Ook worden 6 hoger onderwijs instellingen in Syrië zelf gesteund om duizenden jongeren op te leiden. Deze Nederlandse financiering wordt mogelijk aangevuld door andere donoren. Dit besluit is een uitvloeisel van een programma, dat is gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken waaronder reeds 250 jongeren een dergelijke kans is geboden.

Honderd duizenden Syrische jongeren die gevlucht zijn in de landen rondom Syrië hebben momenteel geen toegang tot hoger onderwijs noch werk. De cijfers zijn dramatisch: op dit moment volgt maar 6% van de jonge vluchtelingen (18-24 jaar) hoger onderwijs. Een situatie die voor velen al 4 jaar duurt. Steeds meer jongeren kiezen ervoor af te reizen naar Nederland of andere Europese landen. Een zeer kosten inefficiënte situatie: 'Met het geld dat gebruikt wordt om één vluchteling op te vangen en laten studeren in Nederland kunnen wij met lokale universiteiten tot wel 20 vluchtelingen lokaal onderdak, voedsel en een goede universitaire opleiding bieden', aldus Yannick du Pont, directeur van SPARK.

Naast het tegengaan van migratiestromen en het bijdragen aan de toekomstige wederopbouw van Syrië wordt ook voorkomen dat veel jongeren weer vervallen tot de gewapende strijd. Zo stelt een voormalige student in Gaziantep: 'Als ik niet aangenomen word aan de universiteit (in Turkije) dit jaar, ga ik terug om te vechten in Syrië. Dan kan ik tenminste wat nuttigs doen in plaats hier de hele dag rond te hangen.'

SPARK werkt sinds drie jaar vanuit de regio om langdurige scholing op te zetten voor Syrische vluchtelingen in Turkije. Op dit moment lopen er twee projecten, een in samenwerking met de Universiteit in Gaziantep, met 150 studiebeurzen voor Syrische studenten. Het tweede project heeft als doel op korte termijn 6 hogescholen in Syrische oppositiegebieden te openen (met opleidingen zoals landbouw technologie en eerste lijn gezondheidzorg).

Recent heeft SPARK haar beurzen programma online gelanceerd. Binnen 10 dagen hadden zich meer dan 3.000 studenten aangemeld.

Meer informatie verkrijgbaar via Simon van Melick 06-51439038.

SPARK

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.spark-online.org

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234