Mooiste mantelzorgafspraak cao Abbott

Abbott Health Products heeft de meest inspirerende cao afspraak voor haar werkende mantelzorgers. Met een totaalpakket, van financiële tegemoetkoming in salaris, pensioen en zorgkosten tot het bieden van een coach, verdient deze cao-afspraak de Mantelzorg CAO Pluim van Stichting Werk&Mantelzorg.

Stichting Werk&Mantelzorg werkte samen met de vakcentrales FNV, CNV, De Unie en VCP om de mooiste cao-afspraak over werk en mantelzorg te kunnen kiezen. "Met deze integrale aanpak is Abbott een rolmodel voor andere organisaties die de baten van goed werkgeverschap graag uitbetaald zien in vitale, gemotiveerde en duurzame werknemers", aldus Liesbeth Hoogendijk, voorzitter van Stichting Werk&Mantelzorg.

Totaalpakket
In de cao van Abbott Health Products staat onder meer dat voor medewerkers die mantelzorg verlenen het mogelijk is om 80 te werken, tegen 90% salaris en 90% pensioensopbouw. Daarnaast vergoedt Abbott 50% van de kosten voor maximaal 20 uur thuishulp of kinderopvang en biedt zij ondersteuning van een mantelzorgcoach aan voor het vinden van maatwerkoplossingen. "Dit is een van de programma's die we geïmplementeerd hebben om onze medewerkers te helpen fit en gemotiveerd te blijven", zegt Ina Bleeker, HR Director voor Abbott in Nederland. "Als werk en verantwoordelijkheden in je privéleven niet in balans zijn, kan het moeilijk worden om 'inzetbaar' te blijven op de arbeidsmarkt. Samen met de individuele werknemer kijken we naar oplossingen voor de lange termijn."

Criteria pluim
De aangemelde mantelzorgafspraken zijn beoordeeld op diverse criteria: het uitspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, een financiële tegemoetkoming van tijdelijk minder werken en de mate waarin de afspraken bijdragen aan een goede werk privé balans. Ook een duidelijk implementatietraject is belangrijk, zodat de afspraken méér zijn dan een belofte op papier.

Bundeling inspirerende mantelzorg cao afspraken
De meest inspirerende cao-afspraken op het gebied van mantelzorg zijn opgenomen in de cao Inspirator; een inspiratiedocument voor organisaties die een nieuwe cao gaan afsluiten. In 2011 waren er in 11% van de cao's afspraken gemaakt over mantelzorg, in 2014 in 21% (Bron: AWVN mei 2015). De aanpassingen in de Wet Arbeid en Zorg en Wet Aanpassing Arbeidsduur die in 2014 en halverwege 2015 in werking treden, geven wellicht een nieuwe impuls aan mantelzorg cao afspraken. Nu de inrichting van werklocatie en werktijden flexibeler wordt en de toepassingsmogelijkheden van mantelzorgregelingen worden verruimd, is het thema mantelzorg stevig op de kaart gezet bij de sociale partners.

Feiten en cijfers Werk&Mantelzorg
1 op de 6 werknemers combineert werk met zorgtaken, in de zorg/ziekenhuis en welzijnssector vaak al 1 op de 4. In de toekomst zal dit aantal toenemen. 40% van de werkende mantelzorgers ervaart de combinatie als zwaar. Overbelasting, ziekteverzuim en uitval liggen op de loer. Het is daarom van belang dat vakbondsonderhandelaren samen met werkgevers werk maken van mantelzorg voor duurzaam inzetbare medewerkers.

Over Stichting Werk&Mantelzorg
De Stichting Werk&Mantelzorg is opgericht door Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en Qidos, HR trainings- en adviesbureau, om de combinatie werk en mantelzorg in Nederland beter mogelijk te maken. Om de ambitie van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren, werkt de stichting samen met werkgevers, overheid, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en mantelzorgers. Meer informatie: http://www.werkenmantelzorg.nl

Voor meer informatie over Stichting Werk&Mantelzorg kunt u contact opnemen met:
Margreet Woessner Stichting Werk&Mantelzorg: m.woessner@werkenmantelzorg.nl, tel: 06-45108449 of Jeanet van Lieshout: j.vanlieshout@werkenmantelzorg.nl,
tel: 06-30728381.

Over Abbott
Abbott is een internationaal healthcare bedrijf, dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen, produceren en verkopen van farmaceutische en medische producten, zoals diagnostische middelen, medische apparatuur en voedingsproducten. Abbott heeft ca. 70.000 mensen in dienst en verkoopt haar producten in meer dan 150 landen. In Nederland werken 1900 mensen. Meer informatie: www.abbottnederland.nl
Voor meer informatie over Abbott Health Products kunt u contact opnemen met:
Anita de Groot, woordvoerder Abbott Nederland:anita.degroot@abbott.com, tel: 06-53934860.

Stichting Werk&Mantelzorg

plaats:
Bunnik

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234