Unieke werken van expressionist Kirchner in Singer Laren

Kirchner: een groot kunstenaar in de stilte van de bergen
Van 9 december 2015 t/m 10 april 2016 is in Singer Laren de tentoonstelling Kirchner. Paradijs in de bergen te zien. Een samenwerking met het Kirchner Museum Davos. De tentoonstelling toont een indrukwekkend overzicht van ruim honderd werken die Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938) maakt in de ruim twintig jaar die hij in de afgelegen Zwitserse bergen leeft. Kirchner is de oprichter van de Duitse expressionistische kunstenaarsbeweging Brücke en behoort tot de belangrijkste kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Bekend als schilder van beweging, rijdende auto's, danseressen en dansfeesten in het jachtige stadsleven van Dresden en Berlijn. Minder bekend is het gedeelte van zijn leven dat hij doorbrengt in het afgelegen Zwitserse Davos. Wat zoekt deze beroemde expressionist in de bergen? Wat doet hij in de alpen in de stilte?

Een diepe vriendschap
Aanleiding voor de tentoonstelling is de bijzondere vriendschap tussen Kirchner en Jan Wiegers (1893 - 1959), oprichter van de Groninger kunstenaarsbeweging De Ploeg. De collectie van Singer Laren bevat diverse werken van Wiegers. In 1921 verblijft Wiegers om gezondheidsredenen in Zwitserland. Hier ontmoet hij Kirchner. Er ontstaat een diepe vriendschap en Kirchner wordt een belangrijke inspiratiebron voor Wiegers. In de tentoonstelling zijn, naast de werken van Kirchner, een aantal van de Zwitserse werken van Wiegers en de portretten te zien die de vrienden van elkaar maakten.

Van een jachtig stadsleven naar een harmonie met de natuur
De expressionistische kunstbeweging Brücke maakt rond 1910 furore in Dresden en Berlijn. Jonge kunstenaars leggen er het nerveuze jachtige stadsleven vast. Ze werken in een nieuwe krachtige stijl, rechtstreeks vanuit hun gevoel. De Brücke is een groot succes en Kirchner is in één klap een beroemd kunstenaar. Na deze vliegende start als kunstenaar raakt Kirchner getraumatiseerd door de Eerste Wereldoorlog. In 1917 komt hij terecht in Davos, waar hij wordt verpleegd in een sanatorium. In plaats van terug te keren naar Berlijn, vestigt hij zich na zijn opname in de Zwitserse bergen. Hoog in de bergen wil de stadsmens Kirchner leven in harmonie met de natuur.

Een eigen paradijs
Kirchner leeft in een zelfgekozen ballingschap, maar is zeker niet geïsoleerd. Hij ontvangt veel bezoek van bevriende museum- en galeriehouders en van verzamelaars van zijn werk. Hij bouwt een goede verstandhouding op met het geïsoleerd levende bergvolk, dat hij schildert en fotografeert. Met zijn levenspartner Erna Schilling geniet hij van het vrije buitenleven. Een vrijheid die zij delen met hun Berlijnse vrienden en vriendinnen, die in de zomer komen feesten en veelal naakt genieten van het buitenleven. In de bergen creëert hij zijn eigen paradijs. Hij fotografeert, schildert, tekent, maakt beelden en houtsnedes van zichzelf, bergtoppen, kerktorens, sparren en naakte dames die onbekommerd dansen in de bossen of spelen bij een bergbeek. Een veelomvattend oeuvre dat tot aan zijn zelfgekozen dood in 1938 in een voortdurende ontwikkeling blijft.

Unieke foto's
Het Kirchner Museum Davos heeft recent een groot aantal glasnegatieven van Kirchner gerestaureerd en opnieuw afgedrukt. Op deze foto's zijn portretten, landschappen, mensen uit de bergen en naaktfoto's van zijn van zijn vrienden uit Berlijn te zien. De foto's zijn uniek en voor het eerst in Nederland te zien.

De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met het Kirchner Museum Davos en is te zien van 9 december 2015 t/m 10 april 2016.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Kirchner. Paradijs in de bergen van de auteur Caroline Roodenburg-Schadd, met bijdragen van Henk van Os, Thorsten Sadowsky en Jan Rudolph de Lorm, uitgegeven door THOTH.
Kirchner. Paradijs in de bergen is verkrijgbaar in Singer Laren, www.singershop.nl en de boekhandel.
Paperback: ISBN 978 90 6868 695 1, prijs Euro24,95.
Hardback: ISBN 978 90 6868 689 0, prijs Euro29,90.

Lezing
Op maandag 11 januari om 20.15 uur geeft Caroline Roodenburg In Singer Laren een lezing over het leven van Ernst Ludwig Kirchner in Davos.

Voor meer informatie, persrondleiding en/of persfoto's kunt contact opnemen met: Esther Driessen +31 (0)35 539 39 50, publiciteit@singerlaren.nl

Singer Laren

plaats:
Laren

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234