Brancheverenigingen taxeren conform de Europese taxatierichtlijn EVS

NVM Business, VastgoedPRO en VBO Makelaar ontwikkelen gezamenlijk model Taxatierapport Commercieel onroerend goed

Brancheverenigingen taxeren conform de Europese taxatierichtlijn EVS

Nieuwegein, 1 december 2015 - De brancheverenigingen NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar hebben gezamenlijk een Taxatierapport Commercieel vastgoed ontwikkeld, dat voldoet aan de Europese taxatierichtlijn EVS. Hiermee anticiperen de drie verenigingen op de sterk veranderende taxatieregels. Het nieuwe taxatierapport wordt vanaf 1 januari 2016 door de leden van de drie verenigingen in gebruik genomen. Er is naast de Nederlandse versie, nu ook een Engelse versie ontwikkeld. Hierdoor is het taxatierapport bruikbaar voor internationale taxatieopdrachten.
Het Nederlandse taxatielandschap is grondig aan het veranderen. Uniforme internationale taxatiestandaarden als de European Valuation Standards (EVS) en de International Valuation Standards (IVS) worden steeds belangrijker voor Nederlandse taxateurs van commercieel vastgoed.

'Good practices'
NVM Business, VastgoedPRO, en VBO Makelaar hanteren nu ook de 'good practices' vanuit het PTA. Deze door het platform taxateurs en accountants (PTA) opgestelde 'good practices' worden onderschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA).

Algemeen geaccepteerde en eenduidige regels binnen Europa
De onafhankelijke Europese Bankautoriteit (EBA) heeft als doel een effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht in de Europese bankensector te bereiken. De EU autoriteit handhaaft de financiële stabiliteit in de EU en zorgt voor een integere, efficiënte en ordelijk werkende bankensector. Een van de belangrijkste toezichthoudende instrumenten om een dergelijke analyse uit te voeren is de EU-brede stresstest. Hiermee wordt de veerkracht van financiële instellingen bij ongunstige marktontwikkelingen getest, alsmede bijgedragen aan de algemene beoordeling van het systeemrisico in het financiële stelsel van de EU.
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in 2014 een Asset Quality Review (AQR) gepresenteerd om risicovolle activa te kunnen beoordelen.
De Europese taxatierichtlijn EVS is in deze AQR bovenaan het rijtje standaarden geplaatst die alom autoriteit genieten. Het internationale geld- en goederenverkeer - en dus ook het internationale bancaire verkeer - heeft immers behoefte aan algemeen geaccepteerde en door iedereen eenduidig te interpreteren richtlijnen. Zeker nu de Europese bankenunie vanaf 1 november 2014 verscherpt centraal toezicht uitoefent op de diverse 'significante' nationale banken.
Het is daarom van het grootste belang dat iedere deelnemer aan het eerder genoemde verkeer dezelfde taal verstaat en gebruikt, stellen NVM Business, VastgoedPRO en VBO Makelaar.

Lid TEGoVA
Om aan de internationale taxatiestandaarden en ontwikkelingen te kunnen blijven voldoen zijn NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar lid geworden van TEGoVA, dat de European Valuation Standards (EVS) ontwikkelt en beheert. Daarbij haakt TEGoVA aan bij waardebegrippen en wetgeving die binnen Europa gelden. Via het lidmaatschap van TEGoVA kunnen de bij de brancheorganisaties aangesloten taxateurs aansluiten bij de internationale standaard EVS. TEGoVA vertegenwoordigt de belangen van meer dan 60 branche- en beroepsorganisaties in 33 landen met meer dan 70.000 leden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met VBO Makelaar, Gildeweg 5a, Nootdorp. Tel: 070 345 87 03/voorlichter Rogier Spoel, 06 412 63 747/perscoördinatie Patricia Dieben, e-mail: patricia.dieben@vbo.nl; www.vbomakelaar.nl/pers.

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met VastgoedPRO, De Schans 19 - 41, 8231 KA Lelystad. Tel: 0320-714500 Beleid en Advies Rolph Limpens (06-52420685).

Voor meer info NVM Business; Liesbeth Kramer, telefoon 030 6085 185, mobiel 06 1301 7523 email: l.kramer&nvm.nl

VBO Makelaar, NVM, VastgoedPRO

plaats:
Nieuwegein

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234