90 procent Nederlanders weet niet hoeveel klimaatbelasting zij betalen

Amsterdam, 1 december 2015

Maandag is de klimaatconferentie 2015 van de Verenigde Naties van start gegaan in Parijs. Doelstelling van de conferentie is het bereiken van een nieuw klimaatakkoord voor 2020. Uit onderzoek van EasySwitch.nl onder 1330 respondenten blijkt dat 90,7 procent niet weet hoeveel zij financieel bijdragen aan het behalen van de al eerder opgestelde klimaatdoelstellingen.

Ieder jaar meer belasting betalen voor duurzame energie
Momenteel bestaat de energierekening gemiddeld voor zo'n 40 procent uit belastingen. Dit aandeel zal in de komende jaren waarschijnlijk groter worden.
Een gedeelte van deze belasting is de heffing Opslag Duurzame Energie. De ODE wordt besteed aan de stimulering van investeringen in duurzame energie. Momenteel zijn we gemiddeld 30 euro per jaar per huishouden kwijt aan de ODE. Dit zal echter oplopen naar 293 euro in 2023 (bron: Verschuivingen energiebelasting - CE Delft).

Waarom wordt de heffing ODE ieder jaar hoger?
De heffing ODE is per 1 januari 2013 van kracht gegaan en is ingevoerd naast de al bestaande energiebelasting. Om de klimaatdoelstellingen te behalen en minder afhankelijk te worden van fossiele energie zal er ieder jaar meer moeten worden geïnvesteerd in duurzame energie.

Wat gebeurt er met deze belasting?
Het belastinggeld wordt gebruikt voor het toekennen van subsidies. Het doel is om met onder andere deze investeringen de klimaatdoelstellingen te behalen. Op den duur zal Nederland minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. De gemiddelde Nederlander blijkt echter niet goed op de hoogte van deze belasting. De overheid mist hier een kans om de burger actief te betrekken bij de klimaatdoelstellingen.

Wisselvallige berichtgeving over haalbaarheid
Over de haalbaarheid van de Nederlandse klimaatdoelstellingen wordt veel gediscussieerd. De berichten hierover in de media zijn zeer wisselvallig. "Door de wisselvallige berichtgeving in de media is het voor de Nederlandse consument niet duidelijk of de bijdrage die zij leveren door middel van de ODE zal helpen de klimaatdoelstellingen te halen"- Nick Castricum, productmanager energie van EasySwitch.nl.

Nederlander heeft liever een lage energierekening
Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlandse consument een lagere energierekening belangrijker vindt dan investeringen in duurzame energie. Een meerderheid van de respondenten geeft aan zich als consument wel degelijk verantwoordelijk te voelen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Consument vraagt om meer betrokkenheid en transparantie
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste consumenten (74,2 procent) bereid zijn zelf te investeren in duurzame energie. Nu weten consumenten echter niet in welke mate zij een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. EasySwitch.nl pleit voor het creëren van meer betrokkenheid van de consument door duidelijkere communicatie vanuit de overheid. Hierdoor begrijpt de consument beter waar de belasting concreet aan besteed wordt en wat de eigen bijdrage is geweest.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234