Negen tradities toegevoegd aan de Nationale Inventaris

Zojuist zijn negen nieuwe tradities toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat maakte het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed vandaag bekend. In slechts drie jaren tijd staan er nu al meer dan 90 tradities op de Nationale Inventaris, waardoor de Inventaris steeds meer en steeds breder de diversiteit aan tradities in Nederland weerspiegelt.

Toen Nederland de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed ondertekende was een brede, rijk geschakeerde en diverse inventaris een belangrijke wens. Immaterieel erfgoed is belangrijk voor uiteenlopende groepen en gemeenschappen. Wat die groepen en gemeenschappen belangrijk vinden, moest een plek krijgen op de Nationale Inventaris. Niet alleen ouderen maar ook jongeren moesten zich in de lijst herkennen. En niet alleen landelijk gevierde, maar ook plaatselijke tradities horen erbij. Zelfs tradities die de een koestert, maar voor de andere misschien controversieel zijn dienen geïnventariseerd te worden. De Inventaris wil de onderlinge dialoog erover bevorderen, een belangrijke doelstelling van UNESCO conventie.

De negen tradities die vandaag werden toegevoegd zijn:
- Limburgse stroop koken
- De Indische Rijsttafel
- Tambú
- Duindorp vreugdevuur
- Vreugdevuur Voorburg-West
- Meierblis op Texel
- Ouwe Sunderklaas op Texel
- Consumentenvuurwerk met oud en nieuw
- Brielse Maskerade

Met het ondertekenen van het certificaat van de Nationale Inventaris wordt de plaatsing van deze tradities officieel. De tradities kiezen (in overleg) zelf een geschikt moment hiervoor.

Diversiteit
De lijst van toevoegingen weerspiegelt de diversiteit die de Nationale Inventaris wil nastreven. Er zijn ambachten bij, zoals het maken van stroop. Tradities met een cultureel diverse achtergrond, zoals Tambú en de Indische rijsttafel, die inmiddels onderdeel zijn geworden van het immaterieel erfgoed in Nederland. En ook plaatselijke tradities, zoals Ouwe Sunderklaas op Texel, de Maskeradeoptocht in Brielle en de vreugdevuren in Scheveningen en Voorburg, waar misschien niet iedereen van gehoord zal hebben, maar die daar nauw verbonden zijn met de plaatselijke identiteit. De bekendste traditie, maar tegelijk ook omstreden, is in deze ronde het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw. De voordragers van deze traditie zoeken nadrukkelijk de dialoog en pleiten voor een zo veilig mogelijk gebruik van consumentenvuurwerk.

Meer informatie
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, die de aangesloten landen verplicht het immaterieel erfgoed binnen de eigen landsgrenzen in kaart te brengen en te documenteren. Nederland heeft gekozen voor een Nationale Inventaris waarvoor de dragers van het immaterieel erfgoed, die de traditie zelf beoefenen, kunnen voordragen. Plaatsing op de Nationale Inventaris houdt geen waardeoordeel in. Het maakt alleen zichtbaar wat leeft en beweegt in Nederland. De Nationale Inventaris wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Meer informatie over de tradities zelf is te vinden op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer informatie over de tradities zelf is te vinden op de website www.immaterieelerfgoed.nl. U kunt ook contact opnemen met 030-2760244 of per mail via immaterieelerfgoed@live.nl.

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234