Technologische bedrijven helpen onderwijskwaliteit verbeteren

Op woensdag 2 december 2015 brengen schoolleiders uit het voortgezet onderwijs een bedrijfsbezoek aan ASML in Veldhoven. ASML is één van vooraanstaande technologische bedrijven in Nederland die hun ervaringen en kennis gaat delen met scholen. Bedrijven zijn net als scholen aan de slag met de ontwikkeling naar een lerende organisatie en hebben hierin al belangrijke stappen gezet. De ervaringen uit het bedrijfsleven kunnen als inspiratie dienen voor scholen die ook deze ontwikkeling (willen) doormaken.

Scholen die zich ontwikkelen naar een lerende organisatie zijn in staat zichzelf, en daarmee hun onderwijskwaliteit, continu te verbeteren. Zo blijkt bijvoorbeeld ook uit het advies van het Platform Onderwijs 2032, waarin onder meer is terug te vinden dat het zijn van een lerende organisatie scholen helpt om hun leerlingen klaar te stomen voor de toekomst. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

Serie bedrijfsbezoeken
Het bezoek aan ASML vormt het vierde bedrijfsbezoek in een serie van vijf bezoeken georganiseerd door School aan Zet. Inmiddels hebben drie bedrijfsbezoeken plaatsgevonden en deze zijn succesvol verlopen. Op de website van School aan Zet zijn de verslagen in woord én beeld te vinden van de bezoeken aan Tata Steel, Shell en Siemens.

Lerende organisatie
Tijdens elk bedrijfsbezoek staat er een ontwikkelaspect van de lerende organisatie centraal. Om inzicht te krijgen in de processen van de lerende organisatie is samen met een aantal voorlopende scholen het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie ontwikkeld. "Het ontwikkelmodel geeft ijkpunten die heel logisch zijn", aldus Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder van Rsg Magister Alvinus. "Ik zie het als een kapstok; koers, visie en vervolgens de praktijk. Het is geen compleet verhaal, maar geeft vijf belangrijke punten waar veel herkenning en erkenning voor is bij alle teamleiders. Het geeft handvatten en richting aan de schoolontwikkeling."

Tijdens het bedrijfsbezoek aan ASML staat het ontwikkelaspect Goede differentiatie (mate waarin de school een ambitie per groep van leerlingen definieert, bijstelt en daarop interventies bepaalt, en de mate waarin leraren de leeropbrengsten van leerlingen meten, analyseren en daarop het leerproces aanpassen) centraal en zullen medewerkers van ASML workshops verzorgen voor de aanwezige schoolleiders en hun collega's over: 'Meerwaarde van goede differentiatie', 'Maatwerk', 'Kwaliteitszorg' en 'Uitdagingen rond specialiseren en uitbesteden'.

Van en met elkaar leren
School aan Zet wil met de bedrijfsbezoeken laten zien dat juist in de onverwachte of minder voor de hand liggende ontmoeting, vaak veel geleerd kan worden. En zodoende scholen aan te moedigen ook buiten de eigen sector te zoeken naar aanpakken voor de dagelijkse schoolpraktijk.

Na de bezoeken aan Tata Steel , Shell, Siemens en ASML gaan de schoolleiders nog naar Philips op 11 december.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234