Aanvaarding van het bod op Ballast Nedam voor 80,8% van alle certificaten na het verstrijken van de na-aanmeldingstermijn

ANKARA, Turkije en NIEUWEGEIN, Nederland, December 1, 2015 /PRNewswire/ --Nummer 2015.027 NL
Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam" of de "Vennootschap") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"), een dochtermaatschappij van RC RÖNESANS INŞAAT TAAHHÜT A.Ş. ("Renaissance Construction"), op grond van artikel 4 lid 1 en artikel 17 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") en in verband met het aanbevolen openbaar bod op alle uitgegeven en uitstaande certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Ballast Nedam (de "Certificaten"). Deze mededeling is geen aanbod, of een uitnodiging voor een aanbod, om effecten van Ballast Nedam te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal enkel worden uitgebracht door middel van het biedingsbericht van 17 september 2015 zoals gepubliceerd door de Bieder (het "Biedingsbericht"). Deze mededeling is niet bedoeld voor gehele of gedeeltelijke vrijgave, publicatie en distributie, direct of indirect, in of naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Termen beginnend met een hoofdletter die worden gebruikt maar niet in dit bericht worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het Biedingsbericht. 
Vandaag kondigen de Bieder en Ballast Nedam gezamenlijk aan dat op 30 november 2015, de datum waarop de Na-aanmeldingstermijn (zoals hieronder gedefinieerd) afloopt, 80,8% van alle uitgegeven en uitstaande Certificaten (exclusief Eigen certificaten) door de Bieder zijn aangemeld onder het aanbevolen openbaar bod in contanten tegen een biedprijs van EUR 0,30 (cum dividend) per Certificaat in contanten (het "Bod").  
De Bieder heeft de Certificaathouders die niet hun Certificaten onder het Bod hebben aangemeld, de mogelijkheid gegeven om hun Certificaten alsnog aan te melden tijdens een na-aanmeldingstermijn die op 17 november 2015 om 09.00 uur is begonnen en op 30 november 2015 om 17.40 uur is afgelopen (de "Na-aanmeldingstermijn").
Om 17.40 CET op 30 november 2015, het tijdstip waarop de Na-aanmeldingstermijn afliep, waren 2.523.362 Certificaten die ongeveer 13,1% van alle uitgegeven en uitstaande Certificaten vertegenwoordigen (met uitzondering van 332.500 eigen Certificaten die Ballast Nedam houdt ("Eigen Certificaten")), aangemeld onder het Bod in de Na-aanmeldingstermijn, met een totale waarde van ongeveer EUR 757.008,60 (gewaardeerd tegen de Biedprijs van EUR 0.30 per Certificaat).
In het persbericht van 27 november 2015 heeft de Bieder kenbaar gemaakt dat zij reeds 13.048.257 Certificaten verworven had die ongeveer 67,7% vertegenwoordigden van alle uitgegeven en uitstaande Certificaten (met uitzondering van Eigen Certificaten). Hierdoor houdt de Bieder - na de afwikkeling van de Certificaten die zijn aangemeld tijdens de Na-aanmeldingstermijn - 15.571.619 Certificaten die ongeveer 80,8% van alle uitgegeven en uitstaande Certificaten (met uitzondering van Eigen Certificaten) en een gezamenlijke waarde van ongeveer EUR 4.671.485,70 (gewaardeerd tegen de Biedprijs van EUR 0,30 per Certificaat) vertegenwoordigen.
Op donderdag 3 december 2015 zal de Bieder zorgen voor betaling van de Certificaten die geldig zijn aangemeld (of ongeldig zijn aangemeld mits de Bieder de aanmelding daarvan desalniettemin heeft aanvaard) en geleverd tijdens de Na-aanmeldingstermijn.
Nadere informatie 
De Bieder doet het Bod gestand op grond van de voorwaarden en beperkingen zoals neergelegd in het Biedingsbericht. Ballast Nedam heeft daarnaast haar standpuntbepaling over het Bod beschikbaar gesteld. Daarin is de uit hoofde van artikel 18, tweede paragraaf en bijlage G van het Bob verplichte informatie neergelegd (de "Standpuntbepaling"). Digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de website van Ballast Nedam (http://www.ballast-nedam.com) en op de website van de Bieder (http://www.ronesans.com). Exemplaren van het Biedingsbericht zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Ballast Nedam en het kantoor van het Omwisselkantoor op de hieronder genoemde adressen. Digitale exemplaren van de Standpuntbepaling zijn verkrijgbaar op de website van Ballast Nedam (http://www.ballast-nedam.com ).

 
Contactinformatie  
Ballast Nedam 
Ballast Nedam N.V. 
Ringwade 71 
3439 LM Nieuwegein 
EmptyBreak:MARKER 
Bieder 
Renaissance Infrastructure B.V. 
Claudius Prinsenlaan 144 
4818 CP Breda 
EmptyBreak:MARKER 
Omwisselkantoor 
ABN AMRO Bank N.V. 
Corporate Broking (HQ7050) 
Gustav Mahlerlaan 10 
Postbus 283 
1000 EA Amsterdam 
EmptyBreak:MARKER 


 
Over Ballast Nedam 
Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Ballast Nedam werkt ook aan projecten waar zij door haar specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.
Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor haar opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. (http://www.ballast-nedam.nl)
Over Renaissance Construction 
Renaissance Construction is een toonaangevende internationale aannemer die actief is op het gebied van bouw, zware industrie en energie, fabricage- en chemische fabrieken, transport en maatschappelijke infrastructuur. Met meer dan 30.000 werknemers en bedrijvigheid in 20 landen bekleedt Renaissance Construction de 37e plaats op de lijst van ''Engineering News Record (ENR)'s largest international contractor companies in 2015''. Haar thuismarkten zijn Rusland en Turkije, met significante projecten in Turkmenistan, de GOS-regio, het Midden-Oosten, Zwitserland en Duitsland. Overige groepswerkzaamheden van Renaissance Construction Group bestaan uit investeringen in commercieel vastgoed in Turkije en Rusland, concessies in de gezondheidszorg en investeringen in energieopwekking met een totale waarde van meer dan USD 5 miljard. (http://www.ronesans.com)
Algemene beperkingen 
Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, of beleggingsadvies, of een uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit in. Dit persbericht houdt geen aanbod in tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verwerving van effecten van Ballast Nedam in enige jurisdictie.
Toekomstige verklaringen 
Dit persbericht kan "toekomstgerichte verklaringen" en uitingen die verband houden met ontwikkelingen, zoals "voorzien" en "verwacht" bevatten. Hoewel de Bieder en Ballast Nedam erop vertrouwen dat de veronderstellingen waarop hun financiële informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd billijk zijn, kunnen zij niet garanderen dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. De Bieder noch Ballast Nedam, noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid voor enige financiële of andere informatie opgenomen in dit persbericht over de onderneming, activiteiten, resultaten, financiële toestand van de ander of hun respectievelijke groepen.
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. 
    PRN - NLD Ballast Nedam N.V. and Renaissance Infrastructure B.V.


CONTACT: Ballast Nedam- Adrie van Kessel, a.van.kessel@ballast-nedam.nl,+31-(0)30-285-41-61 / +31-(0)6-22-45-71-85. Renaissance Construction - Mr.Ozgur Canbas , bnquestions@ronesans.com or bnbilgi@ronesans.com,+90-216-430-6464

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234