Gemeente Amsterdam en G4S Aviation discrimineren wegens zwangerschap

Hoewel werkgevers vrouwen niet mogen weigeren voor een baan of mogen benadelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben, komt dit nog vaak voor in Nederland. Dit blijkt ook weer uit twee nieuwe uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. In beide zaken oordeelt het College dat de werkgever de vrouwen discrimineerde vanwege hun zwangerschap.
Voortijdig contract beëindigd
Een vrouw was gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam. Na afloop van die detachering werd zij opnieuw bij de gemeente gedetacheerd in een zwaardere functie. Vlak na die detachering vertelde de vrouw haar leidinggevende dat ze zwanger was. Haar leidinggevende besloot toen dat de vrouw het zwaardere werk niet mocht verrichten en dat zij het lichtere werk van de eerste detachering moest uitvoeren. De leidinggevende stond de vrouw niet toe om na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof terug te keren naar de gemeente, hoewel dit was afgesproken. De Gemeente Amsterdam kon niet bewijzen dat zij de vrouw niet discrimineerde. Het College oordeelde daarom dat de Gemeente Amsterdam de vrouw vanwege haar zwangerschap discrimineerde.

Geen verlenging door zwangerschap
Een vrouw werkte als teamlid bij G4S Aviation Security B.V., een beveiligingsbedrijf. Vanwege zwangerschapsklachten kon de vrouw haar eigen functie tijdelijk niet uitoefenen. Het beveiligingsbedrijf besloot het contract van de vrouw niet te verlengen. Volgens de vrouw was haar zwangerschap de reden dat haar contract niet werd verlengd maar het bedrijf kon niet onderbouwen dat dit niet het geval was. Daarom oordeelde het College dat het beveiligingsbedrijf de vrouw discrimineerde vanwege haar zwangerschap.
Records aantal meldingen zwangerschapsdiscriminatie
Vorige week deed het College voor de Rechten van de Mens een landelijke oproep om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Aan deze oproep hebben vrouwen massaal gehoor gegeven. In de eerste tien dagen van de campagne deden maar liefst 500 vrouwen melding bij het College, een recordaantal.

Wat is zwangerschapsdiscriminatie?
Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Andere veelvoorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere positie.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Geplaatst in:

Voor de redactie
College voor de Rechten van de Mens, Elsa van de Loo, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234