Ondernemersorganisaties ondertekenen Charter Diversiteit

In aanwezigheid van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en samen met twintig andere werkgevers heeft Michaël van Straalen vanmiddag in de Malietoren in Den Haag namens MKB-Nederland en VNO-NCW de Charter Diversiteit ondertekend. Daarmee geven de ondernemersorganisaties aan dat zij diversiteit en inclusie als een meerwaarde zien voor en daar verder mee aan de slag gaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland geven met de ondertekening van de charter nadere invulling aan het vorig jaar uitgebrachte SER-advies Discriminatie werkt niet!, waaraan zij zelf hebben meegewerkt. In dit advies concludeert de SER dat de wet voldoende aanknopingspunten biedt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en dat de focus nu ligt op de praktijk: op het uitvoeren van praktische maatregelen, gericht op het tegengaan van vooroordelen en het effectief bevorderen van diversiteit op de werkvloer. De Charter Diversiteit is onderdeel van het project Diversiteit in Bedrijf, waarmee de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunt in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties.

VNO-NCW en MKB-Nederland tekenen de diversiteitscharter omdat zij ervan overtuigd zijn dat een divers samengesteld personeelsbestand bijdraagt aan de kwaliteit, zowel van de dienstverlening als van de beleidsvorming. Evenwichtig samengestelde teams functioneren beter en zijn innovatiever en creatiever. Bij het werven van nieuw talent ligt de focus daarom op een grotere diversiteit binnen de personele samenstelling, op alle niveaus. Ook willen de ondernemingsorganisaties de instroom van jongere medewerkers bevorderen via werkervaringsplaatsen en garanderen zij een open bedrijfscultuur waarin acceptatie, respect en gelijke kansen sleutelwoorden zijn.
VNO-NCW en MKB-Nederland vertegenwoordigen samen bijna 160.00 bedrijven, van groot tot klein, die in toenemende mate een actief diversiteitsbeleid voeren. Niet alleen ingegeven door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maar ook omwille van bedrijfseconomische doeleinden. Die verschillen per branche en zelfs per bedrijf. Diversiteitsbeleid is daarom per definitie maatwerk.
De ondernemersorganisaties zijn al langer actief betrokken bij een groot aantal projecten die diversiteit op de arbeidsmarkt bevorderen; of het nu gaat om ouderen (project Open voor 50+), vrouwen (oa. database topvrouwen), mensen met een arbeidsbeperking (100.000 banenplan) of mensen met een andere etnische achtergrond (aanpak discriminatie).

Mieke Ripken, 06-11351727

VNO-NCW en MKB-Nederland

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234