Hulp bij Huishouden in Amstelveen-Aalsmeer niet gegund aan Amstelring

Amstelring heeft de gunning voor het verlenen van Hulp bij Huishouden in de gemeenten Amstelveen-Aalsmeer niet verkregen. De gemeenten geven als reden dat Amstelring 'niet een van de meest economisch voordelige inschrijvingen heeft gedaan'. De 125 vaste huishoudelijke hulpen van Amstelring en 75 flexwerkers verzorgen in deze gemeenten circa 1.250 huishoudens. Medewerkers zijn tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2015 voor-geïnformeerd. Op 16 november 2015 werd het voorgenomen besluit definitief.

Inge Borghuis, Raad van Bestuur Amstelring: 'Dit is een zeer bittere pil voor onze klanten en medewerkers. Wij werken al bijna 50 jaar in Amstelveen en Aalsmeer, naar volle tevredenheid. De gemeente geeft als reden dat Amstelring 'niet een van de meest economisch voordelige inschrijvingen heeft gedaan' en dat dit ligt aan 'kwaliteitscriteria'. Met dat laatste bedoelt de gemeente niet de kwaliteit van onze medewerkers, want die is uitstekend. Het gaat over een aantal eisen in de aanbesteding waarmee wij uit principiële of financiële redenen niet akkoord zijn gegaan.'

Bij het opstellen van de offerte is Amstelring uitgegaan van de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend door Staatsecretaris Van Rijn. Gerekend is met de huidige salarissen van huishoudelijk medewerkers. Huishoudelijk medewerkers van Amstelring zijn vergeleken met facilitaire dienstverleners traditioneel iets hoger ingeschaald. De marktverkaveling (Amstelveen wordt opgesplitst in 4 percelen waarvan elke aanbieder 1 perceel krijgt) en de gevolgen daarvan zijn meegerekend. De opgelegde risico's zoals boeteclausules zijn niet in de kostprijs mee gecalculeerd.

Kwaliteit van dienstverlening Amstelring is uitstekend
Dat Amstelring de gunning niet heeft verkregen, ligt niet aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dat blijkt onder meer uit onafhankelijk onderzoek van de gemeente Amstelveen (februari 2015, Team Vier). De cliënttevredenheid over Amstelring is uitstekend. Bij Amstelring heeft 77% van de cliënten een vaste hulp. Collega-instellingen volgen met 67% en lager. Een vaste hulp hebben is de basis voor cliënttevredenheid. Hulpen van Amstelring komen in 99% van de gevallen op vaste dagen en tijden.

Gevolgen voor medewerkers
De 125 vaste huishoudelijke hulpen en 75 flexwerkers van Amstelring verzorgen 1.250 huishoudens in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De betrokken medewerkers zijn tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2015 ingelicht, in bijzijn van vakorganisaties. Voor de medewerkers zal worden onderzocht of zij elders binnen Amstelring aan het werk kunnen of door een andere organisatie kunnen worden overgenomen. Dit geldt ook voor de betrokken flexwerkers.

Gevolgen voor klanten
Klanten van Amstelring zijn op 6 november 2015 per brief voor-geïnformeerd. De gemeente Amstelveen stelt dat mensen die al hulp bij het huishouden ontvangen, hun huidige hulp na 1 januari 2016 kunnen behouden. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de gemeenten en de gegunde aanbieders de overgang met elkaar gaan regelen.

Amstelring blijft goede zorg verlenen
Op veel andere manieren blijft Amstelring goede zorg verlenen aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer:
- Verpleeghuis Groenelaan (Amstelveen)
- Verpleeghuis Rozenholm (Aalsmeer)
- Wijkzorgteams met verzorgenden en wijkverpleegkundigen
- Dagbesteding voor kwetsbare ouderen en ouderen met dementie
- Casemanagers dementie
- Thuisbegeleiding aan gezinnen met complexe problematiek
- Mantelzorgondersteuning
- Thuiszorgwinkel met zorghulpmiddelen
- Ledenservice met thuisdiensten

Geplaatst in:

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Antonette Bergmans, communicatieadviseur Amstelring, T 06- 2272 1796, mail: abergmans@amstelring.nl

www.amstelring.nl
Facebook: stichtingamstelring
Twitter: @amstelringzorg
Linkedin: amstelring

Amstelring Groep

plaats:
Amstelveen Aalsmeer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234