'Tijd om start-ups los te laten en te focussen op doorgroeiers'

[Utrecht - 25 november] Uit diverse onderzoeken blijkt dat groeibedrijven van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse economie, vooral vanwege de werkgelegenheid en de innovaties die zij creëren. Toch investeert de overheid meer in start-ups dan in groeiers, terwijl het aantal groeiende bedrijven gestaag daalt. Joop de Jong, directeur van ondernemersplatform Port4Growth acht daarom de tijd rijp om de aandacht te verleggen naar de doorgroeiers: 'De start-ups zijn voldoende gestimuleerd door de overheid om ze aan de markt over te kunnen laten. De kinderen zijn volwassen, nu is het moment aangebroken om ze de wijde wereld in te sturen.'

Uit een onderzoek van de Erasmus University blijkt dat 2.800 snelgroeiende bedrijven in de periode 2011-2014 samen 70.000 banen hebben gecreëerd. 'Daarmee zijn ze de ruggengraat van onze economie,' zegt hoogleraar Ondernemerschap Justin Jansen, leider van het onderzoek in een artikel op nrc.nl. De snelgroeiers (ScaleUps) in het onderzoek voldoen aan de norm van de OESO: een bedrijf moet tien medewerkers of meer hebben en gedurende drie jaar een omzetgroei van 20% laten zien om als 'snelgroeier' aangemerkt te worden.

Volledige koersverlegging
Het Erasmus-onderzoek signaleert dat de overheid de laatste jaren alle pijlen heeft gericht op start-ups, onder andere via investerings-initiatieven als StartupDelta. Maar een succesvolle start leidt niet automatisch tot een bestendige groei. De onderzoekers adviseren de overheid daarom te investeren in beleid om meer snelle groeiers te creëren. Bijvoorbeeld door investeren in groeibedrijven fiscaal aantrekkelijk te maken (ook voor pensioenfondsen). Joop de Jong wil nog een stapje verder gaan: 'Laten we na de succesvol genomen maatregelen voor de start-ups, nu de koers volledig verleggen naar de doorgroeiers om er zo voor te zorgen dat we beter en sneller met deze bedrijven doorgroeien naar internationale successen.'

De ondernemer aan tafel
Naast fiscaal aantrekkelijke investeringsregelingen, acht Joop de Jong het essentieel om ondernemers zelf bij beleidsontwikkeling te betrekken: 'Er wordt te veel over de ondernemers gesproken en veel te weinig met,' vindt De Jong. 'Ik zou het zelfs nóg scherper willen stellen en de overheid willen adviseren elke meeting te schrappen over dit onderwerp, waarbij geen echte ondernemer aan tafel zit. Daarnaast zijn nog te veel ondernemers het wiel opnieuw aan het uitvinden. Port4Growth spant zich in om ambitieuze groeiondernemers met de politiek in contact te brengen én kennisdeling te stimuleren. Dat doen we onder meer door op 12 februari 2016 de High Growth Summit te organiseren, een conferentie waar groeiondernemers, CEO's van grote bedrijven en politici elkaar kunnen ontmoeten.'

Financiële analyse
Het belang van groeibedrijven wordt onderstreept door de uitkomsten van de financiële analyse die Grant Thornton maakte van de 81 groeiondernemingen die deelnemen aan de High Growth Awards.
Deze jaarlijkse ondernemersprijs voor de best presterende ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, wordt vanmiddag in Utrecht uitgereikt door ondernemersplatform Port4Growth. Joop de Jong: 'Wij hebben het over 'doorgroeiers' hoewel onze criteria bijna hetzelfde zijn als die van de OESO: wij stellen drie jaar lang 10% gemiddelde omzetgroei als minimum, maar de meeste bedrijven komen wel aan die 20%. De totale omzet van de onderzochte bedrijven is tussen 2012 en 2014 zelfs van Euro 837 miljoen naar Euro 1.396 miljoen gestegen.'



Enkele kerncijfers uit het onderzoek van Grant Thornton*:
Door alle groeiondernemingen tot één organisatie te consolideren, plaatsen de onderzoekers niet alleen de 81 ondernemingen in een heel ander perspectief, maar levert de analyse bijzonder interessante inzichten op voor de periode 2012-2014:

- Totale omzetgroei 81 HGA-bedrijven in 3 jaar: 67%;
- Aantal voltijdsbanen (fte): van 4.588 naar 6.418 (basis: 74 ondernemingen**);
- Productiviteit per werknemer uitgedrukt in omzet per fte: 18% groei, van Euro 176.000 naar Euro 208.000
- Brutomarge: 474 miljoen euro (36% van de totale omzet);
- EBIT (bedrijfsresultaat voor rente en belasting): 118 miljoen euro (9% van de omzet).

Meer cijfers en een toelichting kunt u vinden in het volledige onderzoeksrapport, dat vanaf 18:30 uur op de website van High Growth Awards staat.

*uitgevoerd i.s.m. Port4Growth, Rabobank en Philips Innovation Services.
** De meeste cijfers van de 81 ondernemingen zijn 'non audited'. Wegens het ontbreken van diverse gegevens zijn de meeste analyses gebaseerd op de informatie van 74 bedrijven. Ook zijn er bij ontbrekende cijfers extrapolaties of ratio's van de ondernemingen van voorgaande jaren toegepast.

Geplaatst in:

Voor nadere informatie of een foto van Joop de Jong kunt u contact opnemen met Marleen Smid,
telefoon: 030 - 6866381, e-mail: marleen.smid@port4growth.nl

Over Port4Growth
Port4Growth is een landelijk platform voor groeiondernemers. Ondernemers kunnen lid worden als ze minimaal 10 medewerkers in dienst hebben of een omzet van minimaal 1 miljoen euro.
De kernactiviteit van Port4Growth is het on- en offline bij elkaar brengen van ondernemers om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te netwerken. Daarnaast zijn er kennispartners betrokken bij het platform: zij zorgen voor de expertise die groeiondernemers nodig hebben.

Meer informatie vindt u op de website van Port4Growth

Port4Growth

plaats:
Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234