Boomfeestdag roept op tot planten van meer bomen tijdens klimaattop

KOP:
Volgende week komen regeringsleiders uit bijna alle werelddelen naar Parijs om te praten over het klimaat en de CO2-problematiek. En weer is de verwachting dat deze klimaattop onvoldoende tot oplossingen en maatregelen zal leiden. Opvallend is dat in de media nauwelijks wordt gesproken over de waarde van aanplant van bomen en bossen, terwijl bij de vaststelling van het Kyoto-protocol in 2005 de aanplant van bossen en bomen nadrukkelijk werd genoemd én gestimuleerd als een essentiële maatregel om de schade van broeikasgassen als CO2 te neutraliseren. Stichting Nationale Boomfeestdag roept daarom premier Rutte op om volgende week alle landen en wereldleiders afspraken te laten maken om meer bossen en bomen te planten en dit met name te doen met kinderen.

Kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen en door hen nu bij de natuur te betrekken maak je ze bewust dat ze zelf een bijdrage kunnen maar ook moetenleveren om die natuur en dus het klimaat gezond te houden. Deze doelstelling wordt al bijna 60 jaar uitgedragen door Stichting Nationale Boomfeestdag. Het planten van een eigen boom is het ultieme middel om kinderen bij de natuur te betrekken, want dit wordt nooit meer vergeten en is vaak de allereerste natuurbeleving van een kind, vooral als het onder schooltijd gebeurt.

Bijna altijd wordt er gepraat over natuur en klimaat of milieu door volwassenen en nagenoeg nooit worden de kinderen erbij betrokken, aldus de stichting. De stichting stimuleert juist om kinderen bij het natuur/klimaatprobleem te betrekken. Ze realiseert zich terdege dat de aanplant van bomen en bossen vaak wordt gezien als een druppel op een gloeiende plaat en niet zoveel bijdraagt als bijvoorbeeld schonere auto's, maar stelt dat heel veel druppels uiteindelijk wel die plaat afkoelen.

Tijdens de VN-wereldmilieuconferentie in 1953 riep de toenmalige VN-secretaris Hammarskjöld alle naties op om bomen te planten met de jeugd. Hij riep op tot een jaarlijks terugkerend 'World festival of Trees'. Staatsbosbeheer pakte dit verzoek letterlijk op en richtte in 1957 het Landelijk Comité Boomplantdag op. Op 10 april 1957 werd de eerste Boomfeestdag gehouden in Apeldoorn met toen 1600 kinderen. Het fenomeen is uitgegroeid tot een nationaal evenement waaraan jaarlijks 100.000 kinderen meedoen en 30.000 volwassenen. Wereldwijd is de Nederlandse Boomfeestdag het oudste instituut dat zich inzet voor natuureducatie aan kinderen. In deze 60 jaar zijn er door de Nederlandse schooljeugd ruim 11 miljoen bomen geplant of wel meer dan 5000 voetbalvelden.

In 2015 is het Boomfeestdagthema "Bomen & Bossen" en de landelijk manifestatie wordt gehouden in Den Bosch. Vanwege deze klimaattop en omdat Nederland volgend jaar gedurende de eerste helft van het jaar voorzitter van de Europese Unie is, wil de organisatie op 16 maart vertegenwoordigers van de EU-lidstaten naar Den Bosch laten komen om het "Bossenverdrag van Den Bosch" te tekenen. Met dit verdrag zeggen de landen toe om in hun land meer bomen en bossen aan te planten en hierbij de jeugd te betrekken. Dit Bossenverdrag is een vervolg op de Eerste Europese Boomfeestdag die in 1997 in Brussel werd gehouden. Dit was een initiatief van de Boomfeestdag en ook toen was Nederland voorzitter van de EU.

Voor meer info:
Peter Derksen, directeur Stichting Nationale Boomfeestdag, 06-53359046 of peter@boomfeestdag.nl;
Ook voor HD-beelden van diverse Boomfeestdagen, waaronder de Eerste Europese Boomfeestdag

Stichting Nationale Boomfeestdag

plaats:
Tilburg-Parijs
website:
http://www.boomfeestdag.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234