COP21 & energiebesparing- De Europeanen in afwachting van een pragmatische milieubescherming

CERGY, Frankrijk, November 24, 2015 /PRNewswire/ --De Europeanen en energie-efficiëntie
Studie van Harris Interactive voor SPIE*

- Betrokken Europeanen in afwachting van concrete acties: stop de verspilling!
- Mobiliseren voor energie-efficiëntie: de particulieren en de lokale overheden voorop!
- Belangrijkste hefboom voor energie-efficiëntie: minder energieverbruik!
- De Europeanen zetten in op technische vooruitgang en betrokkenheid van de burgers
- Europese "COP21-sceptici"?


Terwijl Frankrijk zich opmaakt voor de Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering in Parijs ("COP21") van aankomende december, publiceert de SPIE-groep, Europees marktleider in multi-technische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie, een Europese[1] studie over de naamsbekendheid en perceptie ten aanzien van energie-efficiëntie alsmede de COP21.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120731/552278 )

Europeanen verschillend geïnformeerd, maar persoonlijk betrokken 
De naamsbekendheid van de COP21 verschilt natuurlijk van land tot land: 78% van de Fransen geeft aan erover gehoord te hebben, evenals 59% van de Duitsers, 45% van de Belgen, 37% van de Nederlanders en 34% van de Britten. Van de Europeanen verklaart respectievelijk 50% van de Fransen, 30% van de Duitsers, 20% van de Belgen, 26% van de Nederlanders en 19% van de Britten precies te zien waarover het gaat.
Voor de meerderheid van de Europeanen gaat het om een belangrijke gebeurtenis die zal kunnen leiden tot een collectief elan, een mobiliseren van de landen met betrekking tot de opwarming van de aarde, een communiceren over dit onderwerp en een bewust maken van de burgers. Het merendeel zegt bovendien dat dit initiatief voor hen van persoonlijk belang is. Buiten België is echter slechts een minderheid van mening dat hierdoor dingen kunnen worden veranderd en dat hierdoor concrete antwoorden kunnen worden aangedragen.
Energie-efficiëntie: stop de verspilling! 
De meerderheid van de Fransen (68%), van de Belgen (68%) en van de Nederlanders (60%) geeft aan over energie-efficiëntie te hebben gehoord, hetgeen een nogal hoog niveau van bekendheid is, waarbij wel gezegd moet worden dat degenen die zeggen precies te weten waarover het gaat in de minderheid zijn in Frankrijk (20%) en in België (18%) en dat ongeveer een derde in die landen er helemaal niet over heeft horen praten. De energie-efficiëntie lijkt duidelijk beter bekend in Duitsland (92%, waarvan 43% zelfs zegt precies te weten waarover het gaat) en vooral in het Verenigd Koninkrijk (94%, waarvan 70% het precies weet).
Spontaan brengen de Europeanen de energie-efficiëntie vooral in verband met isolatie en in mindere mate met zonne-energie, met uitrusting met een laag energieverbruik en ook apparatuur met intelligent energiebeheer. En als men hen een lijst voorlegt van wat energie-efficiëntie kan inhouden, dan noemen alle Europeanen allereerst het idee dat het om het vermijden van de verspilling gaat, of dit nu in Frankrijk (52%), Duitsland (52%), België (52%), Nederland (46%) of in het Verenigd Koninkrijk (60%) is.
Europeanen letten op een vermindering van het energieverbruik bij hen thuis: Meer dan 8 op de 10 burgers in alle landen verklaart te letten op een vermindering van het energieverbruik bij hen thuis: 85% in Nederland, 88% in het Verenigd Koninkrijk, 91% in België en zelfs 95% in Frankrijk en in Duitsland. Voor wat openbare ruimten betreft, zegt de meerderheid van de Belgen en de Fransen erop te letten (respectievelijk 71% en 69%) terwijl de andere nationaliteiten gematigder lijken (van 49% in Nederland tot 55% in het Verenigd Koninkrijk). Hoe relevanter de plek is voor het terrein waar men direct actief is, hoe meer burgers normaal gesproken op het energieverbruik zeggen te letten. Meer in het bijzonder geldt in alle landen dat eigenaren en personen met een huishouden dat over een gemiddeld inkomensniveau beschikt, meer zeggen te letten op het energieverbruik bij hen thuis dan het gemiddelde.
Een ideale verwarmingstemperatuur? 
In alle landen is de meerderheid van de burgers van mening dat de winkels over verwarmd zijn, of dit nu in Frankrijk (67%), Duitsland (62%), België (60%) of in mindere mate in het Verenigd Koninkrijk (54%) en Nederland (49%) is, maar dat hun woning op het juiste niveau is verwarmd (78% van de Nederlanders, 70% van de Fransen, 69% van de Duitsers, 66% van de Belgen en 56% van de Britten).
Voor de overgrote meerderheid van de ondervraagde personen ligt de ideale binnentemperatuur boven de 19 graden (64% in het Verenigd Koninkrijk, 68% in Nederland, 79% in België en zelfs 85% in Duitsland). Voor bijna een derde van de Europeanen (32%) ligt deze ideale verwaringstemperatuur op 20 en voor een gemiddeld percentage van 21% op 21 graden. Tenslotte ligt deze voor 21% van de Duitsers en 15% van de Belgen op 22 graden. Allen zeggen echter bereid te zijn aanbevelingen op dit gebied te volgen en wel meer nog op hun werk dan bij hen thuis.
Actief op het gebied van energie-efficiëntie: de particulieren en de lokale overheden voorop 
Terwijl het merendeel van de Belgen (52%), Nederlanders (51%) en Britten (45%) van mening is dat hun land rond het gemiddelde ligt op het gebied van vooruitgang inzake energie-efficiëntie, meent de meerderheid van de Duitsers dat hun land een voorsprong heeft (52%) en de Fransen dat hun land achter loopt (51%).
Degenen die menen dat hun land achterloopt, wijten deze situatie in ieder geval het vaakst aan een gebrek aan politieke wil om van energie-efficiëntie een prioriteit te maken: 84% in het Verenigd Koninkrijk, 86% in Nederland en zelfs 91% in België, 93% in Duitsland en 94% in Frankrijk.
In alle landen worden de particulieren en de lokale overheden beschouwd als de spelers die het meest actief zijn op het gebied van energie-efficiëntie, vóór de ondernemingen en vooral vóór de Staat en de overheidsinstanties (die in de meeste landen slechts door een minderheid actief worden geacht). De Fransen onderscheiden zich hiervan door de lokale overheden meer naar voren te brengen en minder de andere spelers terwijl de Britten vaker ieder afzonderlijk hiervan noemen.
Besparing: 1[e] drijfveer op het gebied van energie-efficiëntiemaatregelen
Als men de respondenten ondervraagt over de factoren die hen zouden kunnen aansporen hun gedrag te wijzigen om energie te bezuinigen, is het eerste antwoord in alle landen "het te hoge bedrag van de energierekening" (van 85% in Nederland tot 93% in België). Daarna komt de kans om te profiteren van belastingvoordelen die echter minder wordt genoemd door de Britten (75%) dan door de andere Europese bevolkingen: 92% in België, 90% in Frankrijk, 89% in Duitsland en 81% in Nederland.
Vervolgens zijn er milieu-overwegingen: vooral de wil om de vervuiling om zich heen te verminderen (van 89% in Frankrijk tot 73% in Nederland) en ook een bepaald "milieubewustzijn" (van 85% in Frankrijk tot 73% in het Verenigd Koninkrijk).
Voor wat betreft de vermindering van het energieverbruik in gebouwen noemen de Europeanen de verbetering van de isolatie (vooral in Frankrijk: 62% en in België: 57%, minder in Nederland: 43%), de aanleg van energiebesparende installaties (vooral in het Verenigd Koninkrijk: 53% en in Duitsland: 53%, minder in België: 44%) en de bewustwording van de gebruikers (vooral in Nederland: 53%, minder in het Verenigd Koninkrijk: 41%).
Ja tegen de technische vooruitgang...en tegen een radicaal andere levenswijze 
Onder de middelen die aan de respondenten werden voorgesteld om het energieverbruik te optimaliseren en te verminderen, zijn meer dan negen op de tien Europeanen van mening dat de technische vooruitgang verder moet worden gebracht (tussen 91% in Duitsland en 95% in Frankrijk), omdat alle burgers moeten worden betrokken bij dagelijkse handelingen (tussen 87% in Nederland en 94% in Frankrijk), en in mindere mate dat er lichtere voorschriften en fiscale prikkels moeten komen (tussen 73% in Verenigd Koninkrijk en 85% in Frankrijk).
"Uit deze uitgebreide studie kunnen veel, waaronder een aantal zeer bemoedigende, lessen worden getrokken: inzet van de Europeanen bij energie-efficiëntie, optimisme voor wat betreft de bijdrage van de technologie, overtuiging dat particulieren en lokale overheden in de spits staan van de uitvoering, etc.", aldus Gauthier Louette, algemeen directeur van SPIE. "De leidraad lijkt een zeker pragmatisme te zijn. Ja tegen technische vooruitgang, ja tegen energie-efficiëntie, op voorwaarde dat dit kan leiden tot echte besparingen. Het is deze aanpak van lokale dienstverlening die wij voorstellen aan al onze cliënten, met name aan de lokale overheden, die hun bevolking graag de beste dienstverlening willen bieden tegen de laagste kosten." Gauthier Louette concludeert: "De gevolgen van niets doen zouden dramatisch zijn en de prijs die we daarvoor betalen hoog. Dit is vooral onverantwoordelijk, omdat veel van de oplossingen al bestaan en waarneembaar is dat de motivatie en het groeiende bewustzijn van de samenleving een vruchtbare kweekbodem vormen voor een snelle verwezenlijking in Europa".
Over SPIE 
Als onafhankelijk Europees marktleider in multi-technische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie, begeleidt SPIE haar cliënten bij het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en het onderhoud van energiezuinige en milieuvriendelijke installaties.
Met bijna 550 vestigingen in 35 landen en meer dan 38.000 medewerkers, heeft SPIE in 2014 een geconsolideerde productie van 5,22 miljard euro gerealiseerd en een geconsolideerde EBITA van 334 miljoen euro.
http://www.spie.com
https://www.facebook.com/SPIEgroup
http://twitter.com/spiegroup
*Studie van Harris Interactive voor SPIE. Internetenquêtes van 7 tot 15 oktober 2015. Nationale representatieve steekproeven onder 1000 personen in de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Methode van de quotasteekproeven en de aanpassingsmethode, toegepast op de volgende variabelen: geslacht, leeftijd, sociaal-professionele categorie (voor Frankrijk) of inkomensniveau (voor de andere landen) en woonregio.
--------------------------------------------------
1. In dit bericht verwijst de term "Europeanen" derhalve naar de grenzen van de studie, dat wil zeggen de Fransen, de Duitsers, de Belgen, de Nederlanders en de Britten


Photo:
http://photos.prnewswire.com/prnh/20120731/552278


SPIE


CONTACT: Perscontacten: SPIE, Pascal Omnès, Communicatiedirecteur, Tel. +33 (0)1 34 22 58 21, pascal.omnes@spie.com, Agence Droit Devant, PhilippeHériard, Tel. + 33 (0)1 39 53 53 33, heriard@droitdevant.fr

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234