Grote verandering voor Europese familiebedrijven om te groeien buiten de EU en toegang te krijgen tot nieuwe bronnen van financiën om investeringen te financieren

PARIJS, November 24, 2015 /PRNewswire/ --

Trends voor Europese familiebedrijven: Moderne tijden?   

Europese familiebedrijven tonen een toenemend vertrouwen in de toekomst, positieve

prestaties en de duidelijke wens en het vermogen zich aan te passen aan de nieuwe

markttrends, in strijd met hun conservatieve imago  

Familiebedrijven hebben bewezen succesvol en veerkrachtig te zijn. Hun belang voor de economie is overduidelijk. Kijk maar naar Europa, waar 14 miljoen familiebedrijven zorgen voor meer dan 60 miljoen banen in de private sector (bron: European Family Businesses). In verschillende landen vertegenwoordigen ze 55% tot 90% van alle bedrijven (bron: European Family Businesses) en zijn ze te vinden onder bedrijven van elke omvang, van hoekwinkels tot grote bedrijven.

Veel familiebedrijven zijn er in toenemende mate trots op dat ze een 'familiebedrijf' zijn en streven ernaar hun unieke formule voor duurzame groei en succes te tonen: profiteren van de sterke punten van de 'familie', terwijl op actieve wijze aangepast wordt aan de nieuwe en steeds veranderende markt. De Europese familiebedrijven zullen groeien, strategische veranderingen ondergaan en mogelijkheden in het buitenland benutten, en ze worden actief steeds professioneler door hun bestuur te verbeteren en extern talent in dienst te nemen. En nu ze geconfronteerd worden met een aantal belangrijke uitdagingen, laten ze hun vermogen tot aanpassing zien en nemen ze snelle beslissingen om een mooie toekomst voor hun familie en hun bedrijf veilig te stellen.

75% van de Europese familiebedrijven heeft een optimistisch gevoel over de toekomst van hun bedrijf  

Hoewel de totale EU-economie wellicht wordt gezien als zwak en instabiel, tonen de Europese familiebedrijven toenemend vertrouwen en stabiele groei. Meer dan de helft van de respondenten van de recente studie van KPMG (58%) geeft een omzetstijging in de afgelopen zes maanden aan, en 46% heeft het over nieuwe aanwervingen. Gesteund door hun vertrouwen plant driekwart (75%) van de ondervraagde familiebedrijven toekomstige groei en nieuwe investeringen in het komende jaar.

Europese familiebedrijven benutten wereldwijde economische kansen  

De Europese familiebedrijven gaan in tegen de gebruikelijke gedachte dat ze minder geneigd zijn om internationaal te groeien en verhogen juist snel hun activiteiten in het buitenland: 74% van de ondervraagde bedrijven is al actief buiten hun nationale grenzen, in vergelijking met 60% twee jaar geleden.

Bijna een kwart (23%) is bovendien van plan om verder te investeren in uitbreiding in het buitenland en noemt het betreden van/exporteren naar nieuwe markten als een van hun zakelijke topprioriteiten voor de komende twee jaar.

Ondanks een algemene misvatting staan familiebedrijven open voor nieuwe financieringsbronnen en zijn ze bereid om een vermogensaandeel in het kapitaal van het bedrijf te bieden aan de juiste investeerder  

De juiste investeerder is in de eerste plaats een investeerder met een vergelijkbare hang naar zakelijke risico's en rendement, alsmede soortgelijke waarden en een goed begrip van de aard van het familiebedrijf. Vermogende particulieren hebben bewezen dat soort 'juiste' investeerder te zijn. 42% van de familiebedrijven heeft eerder directe investeringen van HNWI's ontvangen, en 92% hiervan beschouwt deze ervaring als positief.

Andere belangrijke bevindingen van het rapport zijn onder meer:  


- Europese familiebedrijven laten een sterk vermogen om zich aan te passen aan hun
omgeving zien en zijn in staat om snel strategische beslissingen te nemen: 41% van de
respondenten is van plan om in de komende twaalf maanden een ​​strategische
verandering in hun bedrijf door te voeren. De primaire keuzes van deze groep zijn het
overdragen van het management van het bedrijf aan de volgende generatie (26%) of de
verkoop van het bedrijf (21%), allebei zaken die een drastische verandering inhouden
in de managementstijl en het eigenaarschap van het bedrijf.
- Doordat ze streven naar verdere groei nemen veel Europese eigenaren van een
familiebedrijf maatregelen om te zorgen voor meer professionalisering binnen hun
bedrijf: ze verbeteren hun bestuursstructuren en nemen extern talent in dienst. 88%
van hen beschikt al over een aantal formele bestuursmechanismen, terwijl 76% reeds
managementfuncties heeft geïntegreerd die niet worden bekleed door een familielid.
- Familiebedrijven breiden filantropische activiteiten uit: 34% van de respondenten
vindt deze activiteiten belangrijk voor hun bedrijf, vergeleken met 18% twee jaar
geleden. Desondanks blijven familiebedrijven 'geheime helden': hun filantropische
activiteiten zijn vaak lokaal en niet algemeen bekend.Hoewel familiebedrijven een hoog potentieel en de wens voor toekomstige groei tonen, zijn er een aantal belangrijke uitdagingen die hun succes zouden kunnen hinderen. De meest kritische zorgen hebben te maken met de concurrentie, het werven en behouden van talent, en dalende winstgevendheid. Bovendien is de grootte van het bedrijf van invloed op het vermogen van de onderneming om zich te ontwikkelen en te kunnen concurreren. Soms vereisen deze uitdagingen dat bedrijfseigenaren moeilijke keuzes moeten maken voor de toekomst van hun bedrijf.

"De markt voor familiebedrijven verandert snel. Bedrijven treden in toenemende mate voor het voetlicht en verklaren 'wij zijn een familiebedrijf'. We zijn verheugd om te zien dat ze groeien en een sterke wens en capaciteit tonen om verder te groeien en succes te hebben. Maar de uitdagingen waar bedrijven mee geconfronteerd worden zijn zorgwekkend, en als deze niet tijdig worden beheerst, kan dat een schadelijk effect op hun toekomstige succes hebben," aldus Christophe Bernard, algemeen hoofd Family Business van KPMG. "Familiebedrijven zijn tegenwoordig niet alleen de ruggengraat van de economie van veel landen, maar kunnen zelfs hun toekomst zijn. Mits familiebedrijven leren om snel om te gaan met de uitdagingen waar ze voor staan, zal hun toekomst zeker optimistisch zijn."

Om het volledige rapport te bekijken kunt u terecht op: http://www.kpmgfamilybusiness.com

Over HET RAPPORT  

Het rapport is gebaseerd op het onderzoek en de inzichten van het Global Centre of Excellence for Family Business van KPMG, alsmede de bevindingen uit onze twee recente studies:


- European Family Business Barometers, uitgevoerd in de loop van 2013 - 2015 in
samenwerking met EFB (European Family Businesses), met inzicht in de mate van
vertrouwen van familiebedrijven in Europa. De vierde editie 'European Family Business
Barometer: Determined to succeed' werd uitgebracht in september 2015 en was gebaseerd
op 1401 voltooide vragenlijsten, ontvangen uit 25 Europese landen;
- De Global Family Business Survey 'Family matters: financing family business growth
through individual investors', uitgevoerd door KPMG, waarbij reacties van 125
familiebedrijven en 125 vermogende particulieren gevestigd in 29 landen wereldwijd
verzameld werden, wat een totaal van 82,4% van het mondiale BBP betekent (uitgebracht
in september 2014).Over KPMG  

KPMG is een wereldwijd netwerk van professionele ondernemingen die audit-, fiscale en adviesdiensten bieden. Wij zijn actief in 155 landen en hebben meer dan 155.000 mensen in dienst die werkzaam zijn in lidbedrijven over de hele wereld. De onafhankelijke lidbedrijven van het KPMG-netwerk zijn aangesloten bij KPMG International Cooperative ('KPMG International'), een Zwitserse entiteit. Elke KPMG-onderneming is een juridisch gescheiden en aparte entiteit en beschrijft zichzelf als zodanig.

Over het GLOBAL CENTRE OF EXCELLENCE FOR FAMILY BUSINESS van KPMG  

Met tientallen jaren ervaring in het werken met familiebedrijven hebben de professionals van KPMG in verschillende landen inzicht in de aard van een familiebedrijf en zijn ze daar gepassioneerd over. Het Global Centre of Excellence for Family Business van KPMG is ontworpen om te profiteren van de kennis van KPMG-lidbedrijven over familiebedrijven, zodat ze de klant gespecialiseerde inzichten kunnen bieden.

http://www.kpmgfamilybusiness.com

Christophe Bernard, algemeen hoofd Family Business, +33(0)1-5568-9020, cbernard@kpmg.fr; Brian Bannister, hoofd Global Communications, +44(0)20-76942601, Brian.Bannister@kpmg.co.uk


KPMG International

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234