Klokkenluidersplatform Publeaks 2.0 makkelijker in gebruik

Het klokkenluidersplatform Publeaks is vernieuwd. Het wordt voor klokkenluiders een stuk gemakkelijker om veilig en anoniem contact te leggen met de aangesloten media. Daarmee komen de initiatiefnemers Stichting Publeaks en Free Press Unlimited tegemoet aan het commentaar op de gebruiksvriendelijkheid van het platform.

Via de website www.publeaks.nl kunnen klokkenluiders veilig en anoniem contact leggen met 24 aangesloten media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beproefde digitale veiligheidsproducten als PGP en Tor. De klokkenluiders kunnen zelf kiezen welk mediakanaal hun voorkeur heeft, met keuzemogelijkheden varierend van Trouw tot Follow The Money en van Dagblad de Limburger tot Omroep Gelderland.

In de afgelopen twee jaar zijn er ten minste vijftig zaken aan het licht gekomen dankzij Publeaks, waaronder misstanden bij mestbedrijf AquaPurga en bij de Gay Krant onder leiding van Henk Krol. Die laatste zaak leidde in 2013 tot het aftreden van Henk Krol als fractievoorzitter van de 50Plus Partij.

"Toch bleef het resultaat achter bij de verwachtingen. Het gevolg van kinderziektes in het systeem", zegt Marcel Oomens, die namens Free Press Unlimited het vernieuwingsproces begeleidt. "Uit onderzoek bleek dat de uitleg over de werking van Publeaks nodeloos ingewikkeld was, zowel voor klokkenluiders als journalisten. Ook miste de website een professionele uitstraling. Dat kwam het gebruik allemaal niet ten goede."

Betere ondersteuning
Onder de noemer 'Publeaks 2.0' zijn Stichting Publeaks en Free Press Unlimited aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het onderzoek. Op de vernieuwde website verdwijnt de technologie nog verder naar de achtergrond. De klokkenluider wordt aangesproken op diens sociaal wenselijke rol en beter voorbereid op het proces dat op gang kan komen na het lekken van informatie. Deelnemende journalisten krijgen betere ondersteuning op het vlak van digitale veiligheid. Er is een eenduidig loket gekomen voor vragen en support.

En er staan nog meer verbeteringen op stapel. Oomens: "Het downloaden en ontsleutelen van informatie wordt nu door veel deelnemers als lastig en tijdrovend ervaren. In de toekomst gaan we ook dit versimpelen door het aantal stappen terug te brengen en journalisten in een eerder stadium inzicht te geven in de aard van de informatie."

Snowden
"We hopen dat Publeaks 2.0 bij meer klokkenluiders en journalisten in beeld komt en dat meer media zich bij ons gaan aansluiten", zegt Teun Gautier, voorzitter van Stichting Publeaks. "Het belang van goede journalistieke bronbescherming groeit met de dag. Het internet opent nieuwe communicatiekanalen voor journalisten en hun bronnen, maar biedt ook ongekende mogelijkheden tot afluisteren. Dankzij Snowden weten we dat ook Westerse overheden er niet voor terugdeinzen deze mogelijkheden aan te wenden om journalisten en hun bronnen in de gaten te houden. Nederland vormt daarop helaas geen uitzondering. En wat blijft er over van onze democratische rechtsstaat zonder onafhankelijke pers die machthebbers controleert?"

Contactpersoon: Marcel Oomens, projectleider Publeaks.
T: +31 (0)20 8000 495
M:+31 (0) 6 1858 8374
E. oomens@freepressunlimited.org

Publeaks instructievideo:
https://youtu.be/8ETFSz7NOPg

Publeaks video 'Privacy, anonymity and safety for whistleblowers' :
https://youtu.be/WSjV1aDtMNo


Over Stichting Publeaks
Stichting Publeaks is in 2013 opgericht en heeft als doel het faciliteren van veilige, digitale communicatie tussen journalisten en hun bronnen. Stichting Publeaks hecht sterk aan het belang van klokkenluiders voor een gezonde, democratische samenleving, en komt hen tegemoet door hen op een veilige, anonieme en makkelijke manier in contact te laten komen met de media. Het onderzoek naar het gebruik van Publeaks vond plaats in opdracht van Stichting Publeaks en werd gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Over Free Press Unlimited
Free Press Unlimited zet zich wereldwijd in voor de vrijheid van meningsuiting door het ondersteunen van journalisten in oorlogs- en conflictgebieden. 'People deserve to know', vanuit die gedachte is Free Press Unlimited betrokken bij Publeaks-initiatieven in Afrika en Mexico. Zie https://afrileaks.org en https://mexicoleaks.mx. In 2015 zijn Stichting Publeaks en Free Press Unlimited een overeenkomst aangegaan ter ondersteuning en verbetering van Publeaks Nederland. Zodoende is Free Press Unlimited nauw betrokken bij het Nederlandse klokkenluidersplatform Publeaks.

Stichting Free Press Unlimited

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234