VNO-NCW-voorman Hans de Boer pleit voor meer inclusief kapitalisme

Zojuist overhandigde Adjiedj Bakas het eerste exemplaar van zijn boek 'Kapitalisme & Slowbalisering' aan VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Voor een videoverslag hiervan, zie https://youtu.be/hZ5uTymz3YA

De Boer roemt Bakas om zijn 'public spiritedness', zeg maar het enthousiasme waarmee hij de publieke zaak bespreekt. Over 'Kapitalisme & Slowbalisering' zegt De Boer: "Ik ben het eens met de strekking van het boek. Wereldwijd is de afgelopen jaren de slinger de kant op gegaan van het rauwe kapitalisme. Dat heeft vele miljoenen uit de armoede getild, maar het wordt nu tijd voor een tegenbeweging want de achterblijvers raken gefrustreerd. We moeten voortaan economisch groeien op een meer inclusieve manier. We moeten manieren zien te vinden om de mensen wiens wieg op de verkeerde plek stond toch te betrekken bij de trends." De Boer weet waarover hij spreekt. Hij was jarenlang voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

In 'Kapitalisme & Slowbalisering' beschrijft Bakas de diepgaande veranderingen die het kapitalisme momenteel ondergaat. Hadden we de afgelopen decennia te maken met globalisering en het verdwijnen van grenzen, nu gaat het om slowbalisering en een herwaardering van grenzen. Waren het vroeger de variabelen 'markt' en 'overheid' die bepaalden welke kant de economie op ging, tegenwoordig lijkt daar een derde variabele aan te zijn toegevoegd: het volk, de massa, de crowd. Verder motiveert Bakas in zijn boek zijn roep om een meer inclusieve vorm van kapitalisme: "We hebben een inclusiever kapitalisme nodig, om zo een As van de Hoop te vormen die het opneemt tegen de As van de Haat, die nu in de vorm van jihadisme overal ter wereld opduikt. De beste manier om radicalisering van jongeren tegen te gaan is ze een zinvol leven binnen ons economisch systeem te bieden. Daar hebben we allemaal baat bij."

Via pr@bakas.nl kunnen journalisten een recensie-exemplaar van 'Kapitalisme & Slowbalisering' aanvragen of een interviewverzoek indienen.

Trend Office Bakas

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.bakas.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234