Raad van State doet 26 november uitspraak in bed-bad-brood-zaak

Op donderdag 26 november om 9.30 uur zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doen in een zaak over de opvang door het Rijk van uitgeprocedeerde vreemdelingen.
In deze zaak heeft een uitgeprocedeerde vreemdeling de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht hem onvoorwaardelijk op te vangen en leefgeld te bieden. Hierop heeft de staatssecretaris de vreemdeling onderdak aangeboden in een vrijheidsbeperkende locatie onder de voorwaarde dat hij meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland.

Openbaarmakingszitting
De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een speciale openbaarmakingszitting. Tijdens die zitting zal mr. H.G. Lubberdink, voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, de beslissing voorlezen en enkele overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid. Hij zal niet de gehele uitspraak voorlezen. Deze openbaarmakingszitting zal naar verwachting maximaal tien minuten duren. Na afloop van deze zitting krijgen alle aanwezigen de volledige tekst van de uitspraak op papier.

Uitspraak om 9.45 uur ook 'online'
De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201500577/1 staat vervolgens vanaf 9.45 uur op de website van de Raad van State. Bij de uitspraak zal de Afdeling bestuursrechtspraak een persbericht uitbrengen.

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep in Utrecht doet gelijktijdig uitspraak in verschillende bodemprocedures over de gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. In deze zaken hebben uitgeprocedeerde vreemdelingen de gemeente Amsterdam verzocht hen opvang te bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
De volledige tekst van de uitspraken staat vanaf 9:45 uur op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:CRVB:2015:3803 en ECLI:NL:CRVB:2015:3834. Bij de uitspraken zal de Centrale Raad een persbericht uitbrengen.

Geïnteresseerde pers die de openbaarmakingszitting willen bijwonen kunnen zich uiterlijk 25 november 12.00 uur aanmelden via voorlichting@raadvanstate.nl onder vermelding van naam, functie en (type) medium.

Voor meer informatie over de openbaarmakingszitting en/of de procedure kun je contact opnemen met mr. Wendy van der Sluijs, persvoorlichter bij de Raad van State, via 070 - 426 4812 of 06 - 23 31 75 06.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234