Cloetta overweegt fabriek in Dieren te sluiten

20 November 2015

Cloetta's acquisitie van Locawo B.V. (Lonka) in juli 2015 heeft kostenbesparingen mogelijk gemaakt

Cloetta is actief op een sterk competitieve markt en dient in dat kader bij voortduring maximaal kosten-efficiënt te zijn. De acquisitie van Lonka heeft synergievoordelen opgeleverd op het vlak van administratie, verkoop, inkoop en integraal ketenbeheer. Cloetta heeft vastgesteld dat belangrijke kostenbesparingen kunnen worden bereikt door de sluiting van de fabriek in Dieren. De fabriek heeft 34 medewerkers.

Cloetta is voornemens om de fabriek in Dieren eind 2016 te sluiten en de productie over te hevelen naar hun fabriek in Levice, Slowakije. In het kader van deze overdracht zal de fabriek in Levice worden uitgebreid. De overdracht en uitbereiding maken het tevens mogelijk om productie van derden onder te brengen in de fabriek in Levice.

De voorgestelde sluiting van de fabriek en de overdracht van de productie leidt tot eenmalige kosten en investeringen van circa 12 miljoen Euro in totaal. Het grootste deel van de eenmalige kosten komen ten laste van 2016 in welk jaar ook de belangrijkste investeringen zullen plaatsvinden.

De sluiting van de fabriek in Dieren, het zelf overnemen van de productie van derden en de synergie-effecten op het vlak administratie, verkoop en inkoop en integraal ketenbeheer als gevolg van de overname van Lonka zullen een jaarlijkse besparing opleveren van te minste 3,5 miljoen Euro. De besparingen zullen een geleidelijk effect hebben in 2016 en worden in de loop van 2017 verondersteld bij te dragen aan Cloetta's doelstelling van een aangepaste EBIT-marge van 14 procent. Het volledige effect van de besparingen word verwacht in 2018.

Cloetta gaat in overleg met de lokale en Europese werknemersvertegenwoordigers.

De informatie in dit persbericht is in overeenstemming met de informatieverplichtingen die op Cloetta rusten op grond van de wet Swedish Financial Instruments Trading en / of de wet Swedish Securities Markets. De informatie werd ingediend voor publicatie op 20 november 2015 om 08:45 uur CET.


Over Cloetta
Cloetta, opgericht in 1862, is een toonaangevend bedrijf in de suikerverwerkende industrie in de Scandinavische regio, Nederland en Italië. In totaal worden er in meer dan 50 landen wereldwijd Cloetta producten verkocht. Cloetta is eigenaar van enkele van de sterkste merken op de markt, zoals Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band en Sperlari. Cloetta heeft 13 productie-locaties in zes landen. Klasse B-aandelen van Cloetta's worden verhandeld op Nasdaq Stockholm.
Meer informatie over Cloetta is beschikbaar op www.cloetta.com

Media contact
Jacco Bakker, Integratie Manager, +31 (0)6 519 26 951.

Cloetta AB

plaats:
Oosterhout

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234