800 mensen werken aan het Perspectief voor Nederland

In de afgelopen maanden hebben De Maatschappij en Rabobank op diverse plaatsen in het land bijeenkomsten gehouden om ideeën te verzamelen voor een Perspectief voor Nederland. Tijdens deze debatten gaven een kleine 800 mensen, bewoners van dorpen en steden, bestuurders van gemeenten en verenigingen, ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs- en kennisinstellingen, hun persoonlijke visie op de verwachte en noodzakelijke ontwikkeling van Nederland tot 2025.

De resultaten van die regionale bijeenkomsten vormen op zaterdag 21 november bij de Rabobank in Utrecht het uitgangspunt voor een landelijk debat waarin het Perspectief voor Nederland gestalte krijgt als concreet plan met concrete acties. Diverse invalshoeken worden hierin belicht, zoals geopolitieke ontwikkelingen, klimaatverandering, zorg en onderwijs.

Het debat wordt geopend door Luuc Mannaerts, voorzitter van De Maatschappij (Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel). Na hem spreekt Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur Rabobank en één van de initiatiefnemers van NL2025, die zijn perspectief op Nederland zal schetsen.

Aan het debat wordt meegewerkt door Peter van Lieshout, hoogleraar Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland. Beiden zullen hun visie geven op het Perspectief voor Nederland. Het eindrapport wordt aangeboden aan de Tweede Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Ronald Vuijk (VVD).

Noot voor de redactie:
U bent vanzelfsprekend uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Het programma vindt u hieronder. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Huib Verhoeven, De Maatschappij (06-42902494) en/of Dick Scherjon, Rabobank (06-12319541). Zie ook www.de-maatschappij.nl en www.rabobank.nl.

Over De Maatschappij
De Maatschappij is hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen. We gaan open en onbevangen met elkaar in gesprek en inspireren elkaar om verder te denken dan ons eigen vakgebied en eigenbelang. Onze vereniging bestaat al bijna 240 jaar en heeft ruim 2500 leden in 26 lokale departementen; van Drenthe tot Zeeland. We zijn er trots op dat Koning Willem Alexander onze beschermheer is.

We nemen initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving. Onze departementen organiseren bijeenkomsten, we organiseren jaarlijks een landelijk congres en initiëren maatschappelijke projecten. Iedereen is van harte welkom bij De Maatschappij. Kijk naar al onze departementen en evenementen.


Programma bijeenkomst Perspectief voor Nederland op 21 november a.s.

Dagvoorzitter: Dick Scherjon

10.30 Ontvangst

11.00 Opening door Luuc Mannaerts (voorzitter De Maatschappij)

11.10 Waar wil ik in 2025 zijn: mijn perspectief, Wiebe Draijer (voorzitter Raad van Bestuur Rabobank)

11.30 Terugkoppeling enquête deelnemers Perspectief voor Nederland
Hans Stegeman, Kennis en Economisch Onderzoek Rabobank
Hoofd Speciale Projecten

11.40 Speerpunten - van regionaal naar nationaal
Alle deelnemers gaan in groepen uiteen en werken in kleine teams aan de speerpunten zoals die in regionale bijeenkomsten zijn gedefinieerd. Wat betekent dit voor het perspectief voor Nederland? Alle teams werken aan een schrijfopdracht, die resulteert in een paragraaf voor het eindproduct van "Perspectief voor Nederland"

14.00 Pauze

14.30 Tafeldiscussie, met enkele schrijfteams over hun resultaten, samen met
- Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland
- Prof. Peter van Lieshout, Universiteit Utrecht
- Jan Vos, Lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de PvdA
- Ronald Vuijk, Lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de VVD

15.30 Borrel

De Maatschappij

plaats:
Rijswijk
website:
http://www.de-maatschappij.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234