Recordaantal discriminatiemeldingen zwangerschap

Recordaantal discriminatiemeldingen bij College voor de Rechten van de Mens
Thema zwangerschapsdiscriminatie zorgt voor veel ophef

Utrecht, 19 november 2015 - Vorige week deed het College voor de Rechten van de Mens een landelijke oproep om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Aan deze oproep hebben vrouwen massaal gehoor gegeven. Dit leidde ook tot veel discussie in de media en op social media. Via www.mensenrechten.nl/zwanger en het meldingstelefoonnummer 030-8883888 stroomden de discriminatiemeldingen binnen. In de eerste week van de campagne deden maar liefst 300 vrouwen melding bij het College, een recordaantal.


De oproep van het College voor de Rechten van de Mens om zwangerschapsdiscriminatie te melden brengt veel teweeg in Nederland. Diverse bloggende moeders schrijven hetzelfde meegemaakt te hebben en op de Facebookpagina van Mensenrechten in Nederland barstte de discussie los.

Niet eerder zoveel herkenbare en schokkende meldingen
Barbara Bos, front office medewerker bij het College: "Sinds de oproep draaien we overuren om alle vrouwen die melding doen te voorzien van informatie, de meldingen te registreren en de klachten in behandeling te nemen. Niet eerder kregen we in één week zo veel herkenbare en nog steeds schokkende meldingen binnen."

Het doel van de campagne is om zwangerschapsdiscriminatie te melden en de maatschappelijke discussie te starten, omdat het College de afgelopen jaren heeft gezien dat dit een van de meeste voorkomende discriminatiegronden is. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens: "Zwangerschapsdiscriminatie is nog steeds een groot probleem in de Nederlandse samenleving, dit blijkt wederom aan het flink aantal meldingen van afgelopen week. Werkgevers realiseren zich onvoldoende dat zij discrimineren als ze een vrouw vanwege haar zwangerschap benadelen."

Zwangerschapsdiscriminatie
Werkgevers mogen vrouwen niet weigeren voor een baan of benadelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft (45%) van de vrouwen op de arbeidsmarkt ervaring heeft die wijst op discriminatie vanwege zwangerschap. Jaarlijks zijn dit 65.000 vrouwen. Voor veel vrouwen betekent dit dat hun tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. En dat in een periode waarin financiële zekerheid zo belangrijk voor hen is. Het College maakt zich hard voor gelijke behandeling van zwangere vrouwen en roept hen op om melding te maken van zwangerschapsdiscriminatie.

Melding doen van discriminatie kan via www.mensenrechten.nl/zwanger.

Over de campagne
Het College voor de Rechten van de Mens voert campagne om ongelijke behandeling zichtbaar te maken en doet een directe oproep om melding te maken van discriminatie. Via aansprekende posters in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, social media, online inzet van display advertising en interactieve video's wordt men geconfronteerd met situaties die herkenbaar zijn voor veel zwangere vrouwen: 'Je bent zwanger en vertelt blij het nieuws aan jouw manager. Hoe denk jij dat dit verder gaat? www.mensenrechten.nl/zwanger'. Op deze landingspagina wordt men geïnformeerd en aangespoord om melding te doen van ongelijke behandeling.

De campagne richt zich niet alleen op zwangere vrouwen, de komende weken komen ook andere specifieke doelgroepen aan bod. Discriminatie in het onderwijs en/of op de arbeidsmarkt komt helaas ook vaak voor bij mensen met een fysieke beperking of psychische kwetsbaarheid en jongeren met een niet Nederlands klinkende (achter)naam die een stage zoeken. Ieder van deze doelgroepen kan via een van de op hen toegespitste landingspagina's melding doen van discriminatie bij het College.

Over het College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Het College streeft naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland. Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven.

Iedereen die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelt kan met zijn/haar klacht terecht bij het College.

NOOT AAN DE REDACTIE:
Neemt u voor meer informatie of gegevens van een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens contact op met Mediaxplain*, Lukas Foks via telefoonnummer: 020-5128910. Of per mail: Lukas.Foks@mediaxplain.nl.

Lukas Foks - Mediaxplain

plaats:
Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234