Uitnodiging presentatie advies vernieuwing omgevingsrecht, 3 december

Aanbieding advies 'Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar', 3 december 2015, Den Haag

Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies 'Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar'. Directeur-generaal Milieu en Internationaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) neemt namens minister Schultz het advies in ontvangst en geeft een reactie.

De raad nodigt de media van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Locatie: New Babylon Meeting Center, Den Haag
Tijd: 3 december 2015 van 12:30 tot 14:30 uur

Over het advies
Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, is de stelselherziening van het omgevingsrecht een stuk dichterbij gekomen. Of de doelen van de stelselherziening (eenvoudig en beter) gehaald worden is echter nog sterk afhankelijk van de nieuwe instrumenten die nu worden voorbereid: de nationale omgevingsvisie en de nadere regels. De raad pleit voor een inspirerende én selectieve nationale omgevingsvisie. Voorts heeft de raad zorgen of de ambities ten aanzien van meer flexibiliteit en afwegings- en onderhandelingsruimte in het omgevingsrecht gerealiseerd worden. De raad buigt zich daarom in dit advies over de vraag hoe met deze nieuwe instrumenten de doelen van de stelselherziening verwezenlijkt kunnen worden.

Programma
Na de toelichting op het advies door Niels Koeman (voorzitter van de adviescommissie) biedt Henry Meijdam (voorzitter Rli) het advies aan directeur-generaal Chris Kuijpers aan. Na de reactie van Chris Kuijpers geven Tonny Nijmeijer (Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit), Hans Leeflang (Jaar van de Ruimte) en Marnix Norder (adviseur MAACC en oud wethouder van de gemeente Den Haag) hun zienswijze op het advies en is er ruimte voor debat.

Voor vragen over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken: tim.zwanikken@rli.nl, 06 52874404.

Voor aanvragen van interviews met Henry Meijdam, voorzitter Rli, of Niels Koeman, voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl tel 06 15369339. Op het publiceren over het advies rust een embargo tot donderdag 3 december 13.00 uur.

Het advies en persbericht zijn 3 december vanaf 13.00 uur beschikbaar via www.rli.nl
Twitter mee met #omgevingswet

Algemene informatie
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Voorzitter is mr. H.M. (Henry) Meijdam.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rli.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234