Stichting Arcen: 'Besluit vernietigd, Venlo startte illegaal met bouw'

Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank Limburg en verklaart beroepen stichtingen gegrond. Belofte aan Gemeenteraad Venlo en inwoners Arcen wordt gebroken, bijzondere kasteelbiotoop wordt vernietigd.

Arcen, 18 november 2015 - De Raad van State heeft op 11 november het beroep van Stichting Dorp en Erfgoed Arcen, de Nederlandse Tuinenstichting en Bond Heemschut, tegen de bouw van een multifunctioneel centrum gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Inhoudelijk zijn bewoners en stichtingen in het gelijk gesteld, maar blijven de rechtsgevolgen in stand.

Onherstelbare schade
De gemeente Venlo beloofde aan de Raad van State, het besluit te heroverwegen en te handhaven als ze in het ongelijk werd gesteld. Op basis van die belofte startte de wethouder ruim voor de einduitspraak met de bouw. Achterafgezien dus illegaal. Nu wil hij deze belofte, ook gedaan aan Raad en inwoners, niet meer nakomen en verwijst naar de einduitspraak. In de einduitspraak van de Raad van State wordt tweemaal aangegeven dat er terughoudend getoetst is.

Autoriteiten spraken zich uit
Dr. J.C. Bierens de Haan, hoofdconservator van Paleis Het Loo:
"In de ruimtelijke onderbouwing 'MFA Arcen' door de gemeente Venlo d.d. 3 december 2012 stelt de gemeente: ....Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt zouden er geen bezwaren tegen het bouwplan zijn, omdat het ruimtelijk-functioneel in het omliggende gebied zou passen. ..... Ik acht dit een onjuiste voorstelling van zaken en een onterechte conclusie.
De schade die de bouw van een MFA op de gekozen locatie aan de open ruimte en het ensemble van kasteel, open ruimte en dorp zal aanbrengen, acht ik echter onherstelbaar en daarmede onaanvaardbaar."

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft geen akkoord op het bouwplan gegeven.

Onterecht groen licht
Toos van Rijswijck: "De uitspraak van de rechter legt een gevoelige juridische kwestie bloot. Een gat tussen het feitelijke- en juridische proces. Wanneer de overheid zelf opdrachtgever, toetser en handhaver is, dus 3 petten op heeft, moeten Raadsleden extra alert zijn. De einduitspraak grijpt terug op het verleden. De Raadsleden van Venlo hebben onterecht groen licht voor het project gegeven. Inhoudelijk klopt het plan niet, dat hadden ze kritisch moeten toetsen. Wij hebben daar vaak om gevraagd. Gemeenteraadsleden dragen daarmee verantwoordelijkheid voor de besluiten die ze nemen."

Bestuurlijke lus
Voor een ervaren bestuurder met toegang tot professionele juridische bijstand is de bestuurlijke lus onder deze omstandigheden, een regisseerbaar proces.
Tijdens de juridische procedure worden inhoudelijke argumenten getrechterd en gebundeld. De Raad van State toetst na de tussenuitspraak marginaal.

Op 25 november is over het onderwerp een interpellatiedebat in de Raad van Venlo.

Tussenuitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-u...
Uitspraak voorlopige voorziening:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-u...
Einduitspraak
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-u...

Geplaatst in:

Nadere informatie is te verkrijgen bij Stichting Dorp en Erfgoed Arcen, Rose-Marie Kaanen 06 53292387 / 077 4739062 / info@arcen.nu

Tussenuitspraak:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=81485

Uitspraak voorlopige voorziening:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82066

Einduitspraak

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85662&summary_only=&q=

Stichting Dorp en Erfgoed Arcen

plaats:
Arcen
e-mail:
info@arcen.nu
website:
http://www.arcen.nu

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234