Installatiebranche neemt maatregelen tegen koolmonoxide

UNETO-VNI gaat maatregelen nemen naar aanleiding van het rapport Ongevallen met koolmonoxide, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepresenteerd. De Onderzoeksraad is daarin onder meer kritisch over de installatiebranche. De omvang van het koolmonoxideprobleem blijkt groter dan tot nu toe bekend was. Dat is voor Titia Siertsema, voorzitter van de branchevereniging, aanleiding om direct in actie te komen.

Maatregelen
UNETO-VNI zal op korte termijn voorstellen doen aan de betrokken ministers om te komen tot een zwaardere, uniforme erkenningsregeling. De branchevereniging wil daarbij met name kijken naar de vakbekwaamheidseisen en het toezicht op de naleving. Gezien de ernst van de conclusies in het rapport van de Onderzoeksraad gaat UNETO-VNI deze voorstellen zo snel mogelijk voorleggen aan haar leden.

Goed, veilig en verantwoord
Siertsema benadrukt dat het overgrote deel van de installateurs de zaken wél goed voor elkaar heeft. 'De installateurs die lid zijn van UNETO-VNI hebben miljoenen cv-ketels en geisers in onderhoud. Verreweg de meeste bedrijven leveren iedere dag opnieuw goed, veilig en verantwoord werk af. Maar dat is voor ons niet genoeg. Ieder ongeluk is er één te veel.'

Verplichte APK en opleverkeuringen
De Onderzoeksraad heeft ervoor gekozen de verplichte APK en opleverkeuringen niet aan te bevelen. UNETO-VNI staat nog steeds op het standpunt dat deze maatregelen wel degelijk essentieel zijn bij het voorkomen van ongelukken.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Dick Reijman 079 325 07 53 / 06 224 116 60
e-mail d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovni

UNETO - VNI

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.uneto-vni.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234