Goed kwartaal voor Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V.

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (Property Fund) heeft de resultaten in het derde kwartaal van 2015 verder zien verbeteren. De bezettingsgraad van de portefeuille steeg sinds begin 2015 met bijna 5,9%, van 75,0% naar 80,9% per eind september 2015. De verbetering van het operationele resultaat zette ook verder door, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde kwartaalrapport.

De netto huurinkomsten van het Property Fund stegen gedurende de eerste negen maanden van 2015 op vergelijkbare basis met 1,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat na belasting van het Property Fund kwam in het derde kwartaal uit op Euro 223.000 tegenover Euro 56.000 in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Door de hogere bezettingsgraad steeg het direct resultaat voor belastingen over de eerste negen maanden van 2015 tot Euro 861.000, tegenover Euro 745.000 gedurende dezelfde periode van 2014. Dit betekende een stijging van 15,6%. Het resultaat voor belastingen steeg in het derde kwartaal naar Euro578.000, vergeleken met een resultaat voor belastingen van Euro305.000 in het eerste halfjaar.

Andere belangrijke ontwikkelingen gedurende het derde kwartaal van 2015 waren:
- Een toename van de solvabiliteit van 50,8% naar 51,3%;
- Een afname van de Loan‐to‐Value van 43,1% naar 42,4%;
- Een stijging van intrinsieke waarde per aandeel naar Euro 20,44 (na uitkering van Euro 0,30 per aandeel).

De beurskoers noteerde op 30 september 2015 op Euro 10,51, een discount van 49% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Vooruitzichten
Voor het laatste kwartaal van 2015 verwacht het management van het Property Fund geen substantiële wijzigingen binnen de bestaande portefeuille. Met de na balansdatum van eind september aangekondigde acquisitie van 11 grootschalige winkellocaties in Polen zet het Property Fund een belangrijke volgende stap in de uitvoering van de strategie. Er komt door deze transactie naast groei van de portefeuille ook meer spreiding over de regio en een bredere spreiding over sectoren door toevoeging van winkelobjecten. De transactie is in oktober afgesloten onder voorbehoud van financiering en zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2016 worden afgewikkeld.

De kwartaalrapportage is te vinden op www.palmercapital.nl

Voor meer informatie:
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Tel: 0570‐665860
E‐mail:info@palmercapital.eu

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Midden Europa. Aandelen van het fonds (ISIN code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam als closed‐end beleggingsfonds. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. beschikt over een AIFMD vergunning.

PALMER CAPITAL NEDERLAND N.V.

plaats:
Deventer
website:
http://www.palmercapital.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234