Darling Ingredients Inc. rapporteert financïele resultaten derde kwartaal 2015: sequentiële gecorrigeerde groei EBITDA, voortzetting schuldvermindering

- Inkomsten van $853,8 miljoen

- Gecorrigeerde EBITDA van $106,1 miljoen, sequentieel verbeterd

- Nettoverlies van $(9,1) miljoen in het derde kwartaal was het gevolg van hogere fiscale lasten wegens vertraagde goedkeuring van verwachte belastingwetgeving

- Inkomen vóór belastingen van $0,5 miljoen in het derde kwartaal

- EBITDA in 3K15 over 3K14 vergelijkbaar na aanpassing wisselkoersen

- Voortzetting schuldreductie waarbij totale schuld van begin boekjaar tot heden met $75,8 miljoen is gereduceerd

- Bedrijfsinitiatieven die vruchten beginnen af te werpen:

- segmentmarges stabiel of aan het verbeteren

- bedrijfskapitaal aan het verbeteren

- verbetering bedrijfskosten en efficiëntie

- afbouw volgens planIRVING, Texas, 13 november 2015 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , wereldwijde koploper bij de omzetting van eetbare en niet-eetbare stromen bio-voedingsstoffen in een breed scala aan ingrediënten en gespecialiseerde producten voor klanten in de farmaceutische, voedsel- huisdieren-, veevoeder-, technische, brandstoffen-, bio-energie- en meststoffenbranche, heeft vandaag de financiële resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 3 oktober 2015, bekendgemaakt.

Voor het derde kwartaal van 2015 meldde het bedrijf een netto-omzet van $853,8 miljoen, vergeleken met de netto-omzet van $978,7 miljoen voor het derde kwartaal van 2014. De daling van $124,9 miljoen in de netto-omzet wordt toegeschreven aan de lagere prijzen voor eindproducten, voornamelijk in de wereldwijde prijzen voor concurrerende ingrediënten en de impact van de verzwakte euro en Canadese dollar op de wisselkoersen. Over het algemeen was het volume grondstoffen over de hele wereld sterker vergeleken met vorig jaar.

Het aan Darling toe te schrijven nettoverlies over de drie maanden vóór 3 oktober 2015 bedroeg $(9,1) miljoen, of $(0,06) per verwaterd aandeel, vergeleken met een netto-omzet van $14,3 miljoen, of $0,09 per verwaterd aandeel, in de drie maanden vóór 27 september 2014. Deze daling kan worden toegeschreven aan de impact van de wisselkoersen als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar voornamelijk ten opzichte van de euro en de Canadese dollar en de impact van de belastingkosten, met inbegrip van afzonderlijke artikelen die geen rechtstreeks verband houden met de winst vóór belastingen en de afschrijving van uitgestelde belastingvorderingen in een buitenlands rechtsgebied, die gedeeltlijk werden gecompenseerd door verbeteringen in de bedrijfswerkzaamheden. Als er dit jaar wetten aangaande "tax extenders" worden goedgekeurd die hetzelfde zijn als of overeenkomen met het pakket van vorig jaar met inbegrip van de lagere belasting voor bio-brandstoffen (Biofuel Tax Credit) en de zgnd. Look-Through Rule, verwachten we dat het effectieve belastingtarief dit jaar ongeveer hetzelfde zal zijn als vorig jaar, nl. 16%.

Opmerkingen bij het derde kwartaal 2015

"Ondanks het moeilijke prijsklimaat zijn we in het derde kwartaal doorgegaan met het uitvoeren van onze lange-termijnstrategie wat betreft het opbouwen van een wereldwijd platform voor het creëren van duurzame veevoeder-, voedsel- en brandstofingrediënten voor de groeiende wereldbevolking. Ons veevoedersegment blijft goed presteren, waarbij het destructiebedrijf wereldwijd een sterk volume en voorspelbare winsten laat zien. Geplande verbeteringen tijdens het kwartaal bij 3 gelatinefabrieken hebben een aanzienlijke invloed gehad op de winsten in het voedselsegment. Het brandstoffensegment produceerde zoals verwacht maar daalde sequentieel wegens het moeilijke klimaat in de Amerikaanse bio-dieselindustrie. We blijven erop vertrouwen dat het herstel van de Amerikaanse "Tax Extenders" (gunstige belastingwetgeving) met terugwerkende kracht de verwachte belastingvermindering voor mengbedrijven (blenders tax credit) zal opleveren", zei Randall Stuewe, voorzitter en hoofddirecteur van Darling Ingredients Inc.

"Wat onze werkzaamheden betreft, vindt ons internationale team steeds weer manieren om de kostenstructuur te verbeteren en de winstmarges te behouden. De doelstellingen voor verbeteringen aan het werkkapitaal, vermindering van de bedrijfskosten en verbetering van VA&A worden gehaald. Vanuit het oogpunt van de balans blijven we ons richten op het leveren van, en het scheppen van de voorwaarden voor toekomstige groei", zo besloot dhr. Stuewe.

Ga voor het volledige persbericht en de voltallige financiële resultaten naar de website van het bedrijf: http://ir.darlingii.com [http://ir.darlingii.com/].


Darling Ingredients Inc.


CONTACT: CONTACTPERSOON: Melissa A. Gaither, mgaither@darlingii.com


Web site: http://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234