Nieuw Bio-Tech fonds van 10 miljoen

Het Bio-Tech fonds van BiQ Group gaat de komende tijd in maximaal 10 ondernemingen investeren. Het fonds richt zich specifiek op de agrarische biotechnologie sector en stimuleert biotechparken in Nederland. "Naast het verstrekken van alleen geld zorgen wij voor een gespecialiseerd team welke de ondernemingen verder begeleidt en een locatie waar meerdere bio-tech bedrijven kunnen vestigen. Met deze unieke aanpak kunnen alle deelnames in het fonds meegroeien en vormen zij allemaal een schakel in de keten." zegt van Steenbergen, sinds 2013 bestuurder is bij BiQ Group N.V. Op het Biotech Park Brabant zijn inmiddels meerdere investeerders betrokken, zijn de benodigde vergunningen afgegeven en heeft de provincie subsidie verstrekt. Sinds 2012 voeren wij onderhandelingen met een aantal biotechnologie ondernemingen.

Nu is de tijd rijp en zijn deze ondernemingen ondergebracht in het Agri & BioTech fonds (https://www.biqgroup.com/fondsen/agri-biotech). Hierdoor bieden wij de mogelijkheid om andere investeerders toe te laten om een verdere groei te realiseren. Deelname is echter wel beperkt omdat een groot deel reeds is volgeschreven. Het is een opkomende markt en de potentie is enorm. De eerste deelname van het fonds is een mestverwerkingsinstallatie, welke via een duurzaam proces, het overschot van mest bij boeren verwerkt tot een alternatieve kunstmest vervanger. Wij lossen daarmee het mestoverschot op bij boeren. In de nabije leveren wij een alternatief verdienmodel voor de agrarische sector zodat boeren geld gaan verdienen aan het opwekken van energie. Een geweldige mogelijkheid die Europees kan worden uitgerold en waardoor Nederland op de kaart wordt geplaatst.

BiQ Group is een toonaangevende internationale zakelijke financierings groep en private investeerders onderneming, welke voornamelijk belegt in ondernemingen, die in het bezit zijn van een intellectueel eigendom, duurzaam zijn en een aanzienlijk groeipotentieel hebben. Alle deelnames worden zorgvuldig geselecteerd op haalbaarheid, duurzaamheid en de te verwachten rendementen door een onafhankelijke investeringscommissie, bestaande uit ondernemers uit de branche. Het hoofdkantoor van BiQ Group N.V. bevindt zich in het kenmerkende gebouw het 'Evoluon' in Eindhoven. U leest meer over BiQ Group op onze website: www.biqgroup.com.

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met de heer van Steenbergen tijdens kantooruren te bereiken op 088-1020000. Voor een schriftelijke beantwoording kunt u ons e-mailen via pers@biqgroup.com.

BiQ Group N.V.

plaats:
Eindhoven

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234