Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen bekend

De zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan die hanteren. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden.

Dat is de uitkomst van het overleg dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties de afgelopen maanden voerden. Het gaat om eigen en doorgeleverde apotheekbereidingen (niet-geregistreerde geneesmiddelen die in de ene apotheek worden gemaakt voor een patiënt van een andere apotheek). Apotheekbereidingen zijn medicijnen-op-maat, die soms nodig zijn wanneer een standaardmiddel niet voldoet.

Als een middel niet standaard wordt vergoed, kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan. Zorgverzekeraars zullen hun verzekerden verder informeren over de maatregel.

Dit jaar kan de vergoeding per zorgverzekeraar nog verschillen, omdat sommige zorgverzekeraars een overgangsregeling hanteren. Bovendien is soms de vergoedingsstatus tussentijds gewijzigd. Daardoor is het mogelijk dat sommige patiënten - achteraf ten onrechte - hun geneesmiddel zelf hebben betaald. Die mensen kunnen zich wenden tot de klantenservice van hun zorgverzekeraar met een verzoek om restitutie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- KNMP, afdeling Communicatie: Mariël Croon
telefoon 06-13606939
e-mail: m.croon@knmp.nl
- Zorgverzekeraars Nederland, afdeling Communicatie: Rik van Druten
telefoon 06-36104618/030-6988225
e-mail: r.van.druten@zn.nl

Een overzicht van de betreffende apotheekbereidingen, met de veranderingen in de vergoedingsstatus per 1 januari 2016, is te vinden op de website van de KNMP: www.knmp.nl/apotheekbereidingen

KNMP

plaats:
Den Haag
website:
http://www.knmp.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234