Gemeenten vragen aandacht voor effecten verdeelmodellen

Met een brief aan de vaste commissies voor VWS en SZW hebben ruim 20 gemeenten aandacht gevraagd voor de ingrijpende effecten van de introductie van de zogeheten 'objectieve' verdeelmodellen. De gemeenten waarschuwen de kamerleden dat wanneer deze budgetkortingen onverkort van kracht blijven het de komende jaren vreselijk mis dreigt te gaan bij de uitvoering van de taken die die gemeenten sinds begin dit jaar hebben op het gebied van de Wmo en de Jeugdhulp.

De overheveling van die taken ging op zich al gepaard met forse kortingen. Zelfs halverwege dit jaar moesten gemeenten in de meicirculaire lezen dat het kabinet, tegen de afspraken met gemeenten in, wederom forse oplopende bezuinigingen heeft ingeboekt op het gebied van de Wmo en de Jeugdhulp. Het grootste probleem voor diverse gemeenten is echter de herverdeling van middelen met ingang van 2016. Op basis van deze nieuwe wijze van verdelen worden diverse gemeenten geconfronteerd met forse nadelige - en op basis van de bestaande praktijk niet verklaarbare - herverdeeleffecten; in sommige gevallen oplopend tot aanvullende budgetkortingen van meer dan 30%.

Wanneer gemeenten in de aankomende jaren nog eens een kwart van het budget voor bijvoorbeeld de Jeugdhulp of de Wmo kwijtraken zal dit in diverse regio's leiden tot een onverantwoorde druk bij instellingen en professionals, zodanig dat de minimale kwaliteitseisen niet meer kunnen worden gerealiseerd en er lange wachtlijsten zullen ontstaan. In de praktijk betekent dit dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip dreigen te komen.

Jop Fackeldey, wethouder van Lelystad en voorzitter van de stuurgroep Nadeelgemeenten: "Wat ons betreft gaat het om twee dingen; ten eerste hebben wij grote twijfel bij de juistheid van de modellen, daar moet echt nog indringend naar gekeken worden. Daarnaast hebben gemeenten tijd nodig om hun beleid en de beleidsuitvoering aan te passen op de nieuwe financiële werkelijkheid. Die tijd ontbreekt ons nu ten ene male. De focus zal financieel gezien op het zeker stellen van de meest acute en zwaardere vormen van zorg komen te liggen en van het flexibel kunnen op- en afschalen van zorg zal, door het ontbreken van middelen, geen sprake meer kunnen zijn. Datgene wat de transitie tot een succes zou moeten maken, namelijk de inzet op maatwerk en preventie, zal als gevolg van dit bezuinigingstempo noodgedwongen losgelaten moeten worden. Dat kan en mag niet gebeuren!"

In de komende periode vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg plaats over de Jeugdhulp en wordt de begroting van SZW behandelt. De Nadeelgemeenten vragen de kamerleden er bij de minister op aan te dringen de invoering van de nieuwe verdeelmodellen te temporiseren en de effecten zorgvuldig te monitoren. Op basis van de praktijkervaringen van dit jaar zou de minister vervolgens samen met de gemeenten de modellen bij moeten stellen.

Geplaatst in:

De groep Nadeelgemeenten bestaat uit de gemeenten Lelystad, Assen, Oosterhout, Zeist,
Smallingerland, Roermond, Den Helder, Veenendaal, Bergen op Zoom, Roosendaal, Almelo, Hoogeveen, Kampen, Middelburg, Sudwest Fryslan en Barneveld

En wordt ondersteund door de gemeenten Rhenen, Soest, Vlissingen, gemeenten regio Lekstroom (Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Houten en Vianen), Wijk bij Duurstede en de gemeenten samenwerkingsverband Stichtse Vecht (Weesp en Wijdemeer)

stuurgroep nadeelgemeenten

plaats:
Lelystad

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234