Raad van State doet 18 november uitspraak over gaswinning in Groningen

Op 18 november 2015 om 10.15 uur maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak openbaar over de instemmingsbesluiten van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningenveld.

Openbaarmakingszitting
De uitspraak zal openbaar worden gemaakt op een speciale openbaarmakingszitting. Tijdens die zitting zal de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. J.E.M. Polak, de beslissing voorlezen en enkele overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid. Hij zal niet de gehele uitspraak voorlezen. Deze openbaarmakingszitting zal naar verwachting maximaal tien minuten duren. Na afloop van deze zitting krijgen alle aanwezigen de volledige uitspraak op papier.

Uitspraak om 10.30 uur ook 'online'
Om snel de uitspraak te weten te komen, is het niet noodzakelijk om bij de openbaarmakingszitting aanwezig te zijn. Direct aansluitend aan de openbaarmakingszitting om 10.30 uur wordt de volledige tekst van de uitspraak op de website van de Raad van State gepubliceerd. Ook wordt een persbericht uitgebracht dat eveneens om 10.30 uur te lezen is op de website. Het persbericht zal ook in het Engels beschikbaar zijn.

Voorzieningen publiek
De openbaarmakingszitting zal plaatsvinden in rechtszaal 1 in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. In deze rechtszaal zijn ongeveer 50 plaatsen voor belangstellenden beschikbaar. Het is niet mogelijk om plaatsen te reserveren.

Voorzieningen pers
Audiovisuele media
In principe geldt er geen toelatingsregeling voor het maken van beeld- en geluidsopnamen. Bij zeer grote belangstelling kan de Raad van State echter alsnog een beperkte toelatingsregeling instellen. Rechtstreekse uitzending is toegestaan.

Fotografen
Ook voor fotografen geldt geen toelatingsregeling. Zij kunnen tijdens de openbaarmakingszitting foto's maken van de voorzitter, de griffier en eventueel aanwezige partijen in deze zaak. In de publieksruimte buiten de rechtszaal is het ook toegestaan foto's te maken.

Schrijvende pers
Voor de schrijvende pers worden, in tegenstelling tot bij de rechtszitting, geen stoelen in de rechtszaal gereserveerd. Wel is een perskamer beschikbaar.

Persstaatsraad
Van 10.30 uur tot 12.30 uur is een persstaatsraad van de Raad van State beschikbaar die op beeld of voor de radio een toelichting op de uitspraak kan geven. De persvoorlichters van de Raad van State zijn bij de openbaarmakingszitting aanwezig om een en ander in goede banen te leiden en de pers van informatie te voorzien.

Aanmelden pers openbaarmakingszitting
Geïnteresseerde pers wordt verzocht zich uiterlijk maandag 16 november 12.00 uur aan te melden via voorlichting@raadvanstate.nl onder vermelding van naam, functie en (type) medium.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek-van Leussen, via 070-426 4520 of 06-52 07 70 00, of met mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 of 06- 23 31 75 06, persvoorlichters van de Raad van State.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234