Dezelfde sterke basis voor alle professionals in de kinderopvang

Nieuw: Basistraining voor- en vroegschoolse educatie

Versterk de pedagogische en didactische kwaliteit van professionals in de kinderopvang met de Basistraining VVE. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben vier organisaties - Cito, CED-Groep, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut - hun expertise gebundeld en een basistraining ontwikkeld voor voorschoolse voorzieningen. Zodat alle pedagogisch medewerkers dezelfde sterke basis krijgen voor de juiste begeleiding van jonge kinderen.

Dezelfde sterke basis voor alle professionals
De pedagogisch-didactische deskundigheid en continue aandacht voor scholing van medewerkers maken het verschil in de kwaliteit van de kinderopvang. In de nieuwe Basistraining VVE worden de pedagogisch medewerkers getraind met de meest actuele inzichten en best werkzame theorieën op het gebied van vve en de ontwikkeling van het jonge kind. Ze oefenen intensief deze inzichten in de praktijk en bouwen zo hun vaardigheden op. Ook krijgen de medewerkers coaching op de werkvloer om het leerproces te verdiepen en leggen ze een portfolio aan dat hun ontwikkeling illustreert. Daarmee zorgt de training voor een sterke basis voor (aankomend) pedagogisch medewerkers en versterkt de professionele kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen.

Succesvolle pilot in Amsterdam
De afgelopen twee jaar heeft de training proefgedraaid in Amsterdam met pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen. Inmiddels is de pilotfase van de Basistraining VVE met succes afgerond en zijn ruim 200 pedagogisch medewerkers basis gekwalificeerd voor het werken in vve-groepen. Ook ROC's in Amsterdam en omgeving omarmen de Basistraining VVE en bewerken het materiaal voor het curriculum van de opleiding Pedagogisch Werk of Onderwijsassistent. Manager kinderopvang: 'De training is goed ontwikkeld door de focus op de ontwikkelingslijnen van jonge kinderen en het belang van spel. De deelnemers herkennen veel en zijn positief. Door de spreiding van 12 bijeenkomsten over een heel jaar kunnen er steeds nieuwe impulsen gegeven worden in de praktijk.'

Unieke samenwerking
Onder de naam Vier VVE zullen de vier organisaties die de training hebben ontwikkeld, ook zorgdragen voor de landelijke verspreiding van de Basistraining VVE. Een unieke samenwerking tussen de vier grootste aanbieders van erkende programma's voor voor- en vroegschoolse educatie: Piramide (Cito), Ko Totaal (CED-Groep), Startblokken (De Activiteit) en Kaleidoscoop (Nederlands Jeugdinstituut). De organisaties hebben jarenlange expertise op het terrein van jonge kinderen en vve én zijn licentiehouder van een erkend vve-programma. Ze hebben ieder een verkorte programmatraining ontwikkeld die goed aansluit op de Basistraining VVE.

Meer informatie over de Basistraining VVE
Er is een Basistraining VVE voor invalkrachten en voor vaste medewerkers. Ook zijn er train-de-trainers voor zowel trainers van kinderopvangorganisaties als voor ROC's. Meer informatie: www.viervve.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Japke Schonewille (expert voor- en vroegschoolse educatie): telefoon (030) 2306690, e-mail j.schonewille@nji.nl en het Nederlands Jeugdinstituut, afdeling Communicatie: telefoon (030) 230 63 49, e-mail pers@nji.nl. Wilt u via RSS feed op de hoogte blijven van onze persberichten? Meld u dan aan via www.nji.nl/pers. Algemene informatie over het Nederlands Jeugdinstituut vindt u op www.nji.nl. Volg ons op Twitter.

Nederlands Jeugdinstituut NJi

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nji.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234