Aantal sectoren met voldoende stages groeit

Mbo-studenten zorg, welzijn en ict vinden moeilijk een stage

In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende mbo-stages en leerbanen beschikbaar. Zo is in de transport, logistiek, handel, techniek en bouw het aanbod groot genoeg. De vandaag uitgekomen SBB Barometer meldt ook dat in de zorg, welzijn en ict te weinig beschikbare stages en leerbanen zijn. Voor gediplomeerde schoolverlaters in zorg en welzijn is vooral op niveau 1, 2 en 3 onvoldoende werk.

Aantrekkende economie en minder studenten
De toename van het aantal sectoren met voldoende stages en leerbanen komt vooral door de aantrekkende economie. Maar ook een gering aantal studenten in verhouding tot het aanbod op de stagemarkt kan een rol spelen zoals in de financiële dienstverlening, teelt en veehouderij.

Weinig stages en leerbanen in zorg en welzijn
Voor studenten in de zorg is het op alle niveaus moeilijk om een stage of leerbaan te vinden. Het aantal studenten op niveau 4 is afgelopen jaren harder gegroeid dan het aanbod van stages en leerbanen. Het aantal studenten welzijn blijft dalen. Ondanks deze daling blijft het vinden van een stage of leerbaan moeizaam.

Automatisering
De verdergaande automatisering zorgt voor afname van werkzaamheden vooral op lager mbo-niveau. Dit veroorzaakt een krapte aan beschikbare stageplaatsen bij de ondersteunende administratieve beroepen.

Arbeidsmarkt
Vooral gediplomeerden zorg en welzijn op niveau 1, 2 en 3 vinden moeilijk een baan. Voor gediplomeerden op niveau 4 is het perspectief beter. Flexibel opleiden wordt belangrijker om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Alle mbo-opleidingen worden vernieuwd en hebben keuzedelen: programmaonderdelen die zijn gericht op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De SBB Barometer van dit persbericht is te vinden op de website van SBB www.s-bb.nl of www.perssupport.nl.

Meer informatie: Mariette Visbach, perswoordvoerder SBB, 06 - 533 195 60, m.visbach@s-bb.nl

Vier keer per jaar brengt SBB de partijen binnen de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs op de hoogte van actuele stand op de stage- en leerbanenmarkt.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken binnen SBB samen voor twee doelen: 1. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en 2. bedrijven beschikken nu en in de toekomst over vakmensen die ze nodig hebben.

stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

plaats:
Zoetermeer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234