Brancheorganisatie van goede doelen is vanaf nu Goede Doelen Nederland

VFI brancheorganisatie van goede doelen gaat verder als Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland is dé brancheorganisatie van erkende en in Nederland gevestigde goede doelen. De naam verandert, onze rol blijft hetzelfde. De nieuwe naam geeft beter weer wie wij zijn waar wij voor staan. Wij zijn een vereniging van goede doelen. Goede doelen die met steun van het publiek oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Onze leden staan midden in de samenleving en werken met grote overtuiging en passie aan hun ideaal. Zij zoeken verbinding met burgers, bedrijven en andere betrokkenen met hetzelfde ideaal. Zij zetten tijd, kennis, geld en netwerken in om samen die idealen te realiseren. Goede doelen zijn organisatoren van sociaal initiatief. Onze leden samen vertegenwoordigen een maatschappelijk middenveld dat niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

Het vertrouwen van het publiek is daarbij essentieel. Het publiek moet erop kunnen rekenen dat de gegeven steun daadwerkelijk ten goede komt aan het maatschappelijke doel waarvoor het bedoeld is.

In opdracht van onze leden werken wij aan voor het publiek herkenbare, duidelijke randvoorwaarden waarbinnen de sector opereert. Randvoorwaarden die transparantie bevorderen en de kwaliteit van het functioneren van goede doelen ondersteunt. De komst van een nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen is hier een goed voorbeeld van. Met een erkenning laten goede doelen zien dat zij de zaken op orde hebben en transparant zijn over de bestedingen en over de bereikte resultaten. Voor die goede doelen willen wij de brancheorganisatie zijn. Daarom hebben wij gekozen voor de naam Goede Doelen Nederland.

Bij Goede Doelen Nederland zijn ruim 130 goede doelen aangesloten. Onze leden zijn op allerlei terreinen actief in binnen- en buitenland. Van gezondheid tot internationale hulp. Van welzijn en cultuur tot dierenbelangen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim twee derde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het bevorderen van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening aan leden zijn de belangrijkste kerntaken.

Meer weten over Goede Doelen Nederland en op welke thema's wij actief zijn? Kijk op www.goededoelennederland.nl. Meer weten over de goede doelen en hun nieuws? Kijk op www.goededoelen.nl

Geplaatst in:

Goede Doelen Nederland

plaats:
Amsterdam
website:
https://goededoelennederland.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234